EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 50/50-KAMPANJEN

Jag vill inte vara tjatig, med tanke på att jag skrev om denna kampanj igår, men nu har Margot Wallström skickat mig lite material på svenska som jag gärna vill lägga ut här på bloggen:
-
EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 50/50-KAMPANJEN
Utan jämställdhet ingen modern europeisk demokrati
-
År 2009 ska EU-medborgarna välja ett nytt Europaparlament. Vi kommer då också att se en ny europeisk kommission ledd av en ny ordförande, samt en ny talman for Europaparlamentet. Hur många av de nya EU-parlamentarikerna kommer att vara kvinnor, och kommer EUs båda högsta ledare bara vara klädda i kostym och slips?
-
Nästa års händelser är ett utmärkt tillfälle att stärka demokratin i EU. En modern demokrati förutsätter jämställdhet mellan könen; jämställd representation av kvinnor och män när det tas beslut som påverkar deras liv.

Mer än hälften av EU:s befolkning är kvinnor. I dag är kvinnorna underrepresenterade i beslutsfattandet på alla nivåer inom EU-institutionerna vilket är ett allvarligt hinder för EU:s demokratiska legitimitet. Den bristande jämställdheten undergräver alla försök att få till stånd en mer inkluderande demokrati med ett verkligt deltagande från medborgarnas sida.
-
Nu behövs konkreta insatser!
-
Etablerandet av en verklig demokrati i EU förutsätter att alla medborgare är företrädda, såväl kvinnor som män. Jämställdhet är en förutsättning för en modernisering av våra politiska system så att rättigheter, ansvar och makt är jämnt fördelade mellan kvinnor och män.
-
Jämställdhet bör vara en central del i alla EU-initiativ för att engagera medborgarna i beslutsfattandet, öka EU:s legitimitet och utforma en politik som återspeglar alla européers behov och strävanden.
-
Vi uppmanar alla beslutsfattare, individer och organisationer som vill främja demokrati och rättvisa att stödja denna kampanj på alla nivåer och över gränserna mellan länder och politiska partier.
-
Vi efterlyser omedelbara och långsiktiga insatser för att garantera jämställdhet såväl på EU-nivå som i medlemsstaterna för att höja kvaliteten på våra politiska system och förbättra deras funktion.
-
Vi uppmanar därför
• alla europeiska och nationella politiska partier att agera omedelbart för att garantera förverkligande av jämställdhet i nomineringen inför valet till Europaparlamentet i juni 2009, till exempel genom vallistor och utformningen av sina program,
• kvinnor och män i EU att ta vara på tillfället att göra sin röst hörd och delta i valet 2009 för att ge skjuts åt demokrati, jämställdhet och rättvisa,
• EU:s medlemsstater att fullgöra sina åtaganden för demokrati och jämställdhet genom att tillförsäkra jämlik representation av kvinnor på de höga poster på EU-nivå som ska tillsättas 2009,
• samhällsorganisationer och fackförbund i Europa att inom sina kontaktnät aktivt stödja detta upprop genom att inkludera jämställdhet i sina valmanifest och i sina kontakter med beslutsfattare.
-
Så det är bara att registera sig och engagera sig på http://www.5050democracy.eu/

Inga kommentarer: