En hbt-kompetent asylpolitik

Migrationspolitiken ska utmärkas av rättssäkerhet och solidaritet. Alla ska ha rätt till en individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl och den som är i behov av skydd ska få asyl. De som flyr undan krig och väpnad konflikt ska få skydd. Skyddet för barn, kvinnor och HBT-personer ska stärkas.
Ovanstående står att läsa i den rödgröna regeringsplattformen (hbt finns, by the way, inte ens med i de borgerligas valmanifest).

RFSL efterlyser en hbt-kompetent asylpolitik. RFSL vill att att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska följa den svenska lagen som stadgar att det ska vara möjligt att få asyl i Sverige för den som förföljs på grund av sin sexuella läggning eller sitt kön. Så är inte alltid fallet idag. RFSL skriver:
Trots att förarbetena till lagen tydligt anger att det inte är rimligt att ställa krav på att människor lever resten av sina liv i garderoben, fortsätter Migrationsverket att föreslå detta i avslagsbeslut till asylsökande.
Under den gångna mandatperioden har regeringen (med Tobias Billström i spetsen) och Migrationsverket skyllt på varandra. Regeringen, å ena sidan, hänvisar till den ovan nämnda lagen och Migrationsverket, å andra sidan, beskyller regeringen för att inte ta sitt ansvar. Under tiden har hbt-personer avvisats till länder som kriminaliserar samkönade sexuella relationer (eller där det sker en systematiskt förföljelse av hbt-personer).

Det är därför vi, inom det rödgröna samarbetet, har en skrivning i manifestet om förstärkt skydd. Vi har en lag, men den har visat sig otillräcklig, därför vill vi se att skyddet stärks.

Relaterat: QX
Tidigare inlägg: En politik för verklighetens folk?, UD:s landrapporter måste kvalitetssäkras, Mer kritik mot Migrationsverkets hbt-kurs, Förintelsen av homosexuella i Irak, Hbt-utbildning för Migrationsverket ,HBT-sossarna: Stoppa Iraks dödspatruller mot hbt-personer

[UNDER STRECKET]


Jag rekommenderar Anna Vikströms inlägg Exempel från de rödgrönas regeringsplattform och en jämförelse med de borgerligas valmanifest

Inga kommentarer: