Socialdemokratiskt styrda kommuner har de bästa skolorna

Folkpartiet, med Jan Björklund i spetsen, talar gärna om Socialdemokraternas "flumskola" och anser att det är FP (och i förlängningen högeralliansen) som har den bästa skolpolitiken. Verkligheten ser dock annorlunda ut.

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommuner och årets undersökning visar att 8 av Sveriges 10 bästa skolkommuner är socialdemokratiskt styrda.

De kriterier som ligger till grund för Lärarförbundets undersökningen är:

1. resurser till undervisningen
2. utbildade lärare
3. lärartäthet
4. friska lärare
5. lärarlöner
6. kommunen som avtalspart
7. andel barn i förskola
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
14. övergång till högskolan


Valet är ditt 19 september. Rösta på Socialdemokraterna!
Läs mer om vad Socialdemokraterna vill med skolan här.
Aftonbladet skriver också om detta.

Inga kommentarer: