Jag vill se ännu mer facklig-politisk samverkan

Bilden är hämtad från IF Metall


Genom facklig-politisk samverkan kan fackföreningarna såväl stötta som påverka Socialdemokraterna. Detta för att besluten som tas i riksdagen ska bli så bra som möjligt för LO-medlemmarna - i samhället och i arbetslivet. Den facklig-politiska samverkan mellan fackföreningar inom LO och Socialdemokraterna bygger på gemensamma värderingar om vilket samhälle vi vill ha och vägen dit.

Motsvarande samverkan sker på den högra sidan, där arbetsgivarna, via organisationer som till exempel Svenskt Näringsliv, påverkar de borgerliga partierna.

Gång efter annan höjs röster, främst från högerhåll, att fackföreningsrörelsen ska stå utanför partipolitiken. Nu senast i en debattartikel i DN. Tänk därför bort bildens röda pilar. Om facket, å ena sidan, inte samverkar med Socialdemokraterna kan facket inte påverka den förda politiken. Arbetsgivarna, å andra sidan, kommer att fortsätta sina relationer med de borgerliga partierna och på så sätt påverka de politiska besluten. Det blir en maktförskjutning till löntagarnas nackdel.

Exempel på högerns agerande fick vi se redan under den förra mandatperioden då Arbetsmiljöverket fick minskade resurser, Arbetslivsinstitutet lades ned och kraven på arbetsgivarna sänktes. För några dagar sedan presenterade Tobias Billström en ny handlingsplan för arbetsmiljö. Handlingsplanen saknar de avgörande förbättringar som krävs för att alla ska få en trygg och säker arbetsmiljö. Om Billströms rapport sade LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist följande:

Förhållandena på våra arbetsplatser gör att människor slås ut från arbetslivet.
Det blundar de borgerliga partierna för.

Nu har borgarna fått förnyat förtroende och vad som händer den kommande mandatperioden kan jag bara spekulera i. Vad tänker regeringen Reinfeldt göra med till exempel LAS, med tanke på LAS-hatarna inom regeringen ( se här och här för exempel)?

Därför är jag av den åsikten att den facklig-politiska samverkan bör stärkas. Jag vill med andra ord se ännu mer facklig-politisk samverkan de kommande åren.

Fler som skriver på samma tema är: Peter Högberg, Alliansfritt Sverige, Johan Westerholm, Björn Andersson, Martin Moberg och Annika Högberg

Inga kommentarer: