Nu får det vara nog med hemlighets(m)akeri

Det finns två riksdagspartier som vägrar redovisa sina partibidrag - Moderaterna och Kristdemokraterna. Övriga riksdagspartier har frivilligt redovisat sina partibidrag. Moderaterna försvarar sitt hemlighetsmakeri med argumentet "valhemlighet". Ett argument som inte håller i detta sammanhang.

Europarådet har riktat hård kritik mot Sverige, eftersom vissa partier inte vill redovisa sina partibidrag. Därför kräver Socialdemokraterna nu en lag som tvingar partier att redovisa större privata bidragsgivare (DN).

För mig är detta en demokratifråga. Ur rapporten Makten över debatten
Rapport om partiernas opinionsbildande resurser
(utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja):

Borgerliga partier och debattörer brukar försöka framställa Socialdemokraterna som det parti som tar emot stora bidrag för att vinna val. Särskilt bidragen från fackföreningsrörelsen brukar lyftas fram. I det perspektivet är det viktigt att Socialdemokraterna och LO har beredskap för att argumentera för dessa, samt att kunna redovisa hur det står till med finansieringen av huvudmotståndaren, Moderaterna. Syftet med att ta fram denna rapport har varit att analysera partiernas resurser och de organisationer som partierna samarbetar nära med (partiernas ”sfärer”). Om det visar sig att Moderaternas hemliga bidrag och kontaktnät starkt har bidragit till att partiet erhållit regeringsmakten så är det ett allvarligt problem för den svenska demokratin på sikt. Och de borgerliga partiernas nätverk och samverkan med näringslivet kan i kombination med regeringsmakten ge dem en maktposition under lång tid framöver.

Tidigare inlägg: Högerns ekokammare borgar för borgerlig valseger, Att sila mygg och svälja kameler, Moderaternas hemlighetsmakeri, Hemlighetsmakeri, Varför detta hemlighetsmakeri?

Inga kommentarer: