12 000 sjömän vill ha svar före valet

Hur många jobb är LO beredda att offra? Frågan ställs av tre moderater på Politikerbloggen. Två av artikelförfattarna titulerar sig "metallare". Då vill jag i min tur passa på att ställa en fråga till regeringen Reinfeldt: Behöver svensk arbetsmarknad 12 000 nya flytvästar?

Seko sjöfolk, Sveriges fartysbefälsförening och Sjöbefälsförbundet har skrivit ett öppet brev till de politiska partierna i riksdagen. Jag återger brevet i sin helhet:

Införande av ett Svenskt Internationellt Skeppsregister

Den
nuvarande Alliansregeringen har tillsatt en utredning om sjöfartens
konkurrens-förutsättningar.

I direktivet till utredningen ingår bland
annat, efter önskemål från vissa rederier, att särskilt beakta möjligheten att
införa ett svenskt internationellt skeppsregister (SIS). Utredningen kommer att
presentera sitt betänkande den 27/10, det vill säga efter årets rikdagsval.

Det utmärkande för ett internatinonellt register är att det
arbetsrättsliga skyddet och de arbets-rättsliga rättigheterna inskränks för de
ombordanställda sjömännen.

För att möjliggöra införandet av ett svenskt
internationellt register krävs att Sverige bryter mot de ILO konventioner
Sverige ratificerat och lovat att upprätthålla. Det gäller bland annat rätten
att organisera sig samt rätten att teckna kollektivavtal.

Vidare krävs
kraftiga förändringar i MBL innebärande inskränkningar i rätten att teckna
kollektivavtal och rätten att använda konfliktvapnet. Även anställningsskyddet
försämras genom att redarna ges möjlighet till att säga upp sjömännen utan
iakttagande av saklig grund.

Vi, Sveriges Fartygsbefälsförening och
Sjöbefälsförbundet, representerande 4500 sjöbefäl i svenska handelsflottan
avkräver i god tid innan valdagen den 19 september besked om ni är beredda att
föreslå att ett SIS införs som innebär att Internationellt

-Sverige
bryter mot de internationella konventioner man ratificerat

och
nationellt

-kraftigt inskränker de fackliga rättigheterna för en hel
yrkeskår

-inskränker medborgarnas grundlagsskyddade rätt att gå ut i
konflikt

-LAS sätts ur spel för sjömän på svenska fartyg


4 kommentarer:

Clapham sa...

Tips!

Bloggare söker svar från Göran Hägglund.
http://www.minfråga.se/

Martin sa...

Herre
jävla
gud

Här sitter jag och letar efter sjöjobb, med mönstret några veckor ute några veckor inne, att söka eftersom det antagligen är det enda för min adhd-personlighet i flumhögerns sverige. (behöver pengar till terapi, behöver privatimportera medicin). Och vad får man se...? Att jag då skulle kunna sägas upp TILL SJÖSS - Att ett arbete som utan tvekan är hårdare på grund av var det utförs inte räknas som svenskt oavsett var kontraktet är tecknat.

Anonym sa...

rcorrfmrlkzcudkhvxiu, justin bieber baby, urlshvq.

Anonym sa...

Advice in old age is foolish; for what can be more absurd than to increase our provisions for the road the nearer we approach to our journey's end.
[url=http://www.webspawner.com/users/accutro6112/index.html]Watches[/url]
Watches