Avgå, socialminister Göran Hägglund!

Igår visade Tv4 en intervju med socialminister (och KD:s partiledare) Göran Hägglund. Se intervjun här.
-
I intervjun sade Hägglund bland annat: Får jag välja så tror jag att det är bättre att barn växer upp tillsammans med en kvinna och en man. Här är ytterligare frågor Som Anders Pihlblad ställde till socialminister Göran Hägglund:
-
Om två homosexuella män och två lesbiska kvinnor vill skaffa barn ihop – är det en bra idé?
- Jag tycker att det är en bra idé att barn får växa upp med både kvinnor och män – eller kvinna och man ska vi väl säga. Det är min utgångspunkt.
Vill du uppmuntra att homosexuella skaffar barn?
- Nej, inte på det viset som jag tror att du frågor om. Nämligen om jag tror att det är bra att barn växer upp i enkönade förhållanden. Får jag välja så tror jag att det är bättre att barn växer upp tillsammans med en kvinna och en man. Precis som vi brukar säga att det är bra att det finns både manliga och kvinnliga förskollärare så tror jag att det är bra på samma sätt.
Du brukar säga att det är viktigt med en mamma och en pappa. Är det inte bra med två mammor och två pappor – dubbelt upp?
-Vi vet från utvecklingspsykologin att barn knyter först an till en person och sedan utvidgas världen inom familjekretsen. Barns värld börjar i det lilla och blir större. Det ligger i människans natur.Vill du avråda homosexuella par från att skaffa barn?- Jag tror inte att det är riktigt bra om det blir oklart vem som är min mamma eller pappa. Någon är biologiskt ursprung till det här barnet. Det spelar en roll för oss människor. Det andra är att jag tror att det är bra om man växer upp hos sin mamma och sin pappa.
Men ska man avråda homosexuella från att skaffa barn?
- Avråda och avråda. Det är inte förbjudet och det händer. Men jag tror att det bästa för barnen är att växa upp med mamma och pappa. Det är eftersträvansvärt.
-
Vi har således en socialminister som i en intervju uttalar ovanstående. En socialminister som har ansvar för familjepolitik, som har ansvar för barnrättspolitik. Det är fördomar och myter (läs lögner) som Hägglund sprider!
-
I ett pressmeddelande säger RFSL:s förbundsordförande Sören Juvas: Göran Hägglund uttalar sig oerhört fördomsfullt, nedsättande och okunnigt om barn i Sverige och deras familjer. Idag är det väl dokumenterat i forskning att barn till homo- och bisexuella mår precis lika bra som barn till heterosexuella.
-
Göran Hägglunds uttalande osynliggör (och stigmatiserar) inte enbart barn som lever i regnbågsfamiljer, utan även barn med ensamstående föräldrar, adopterade barn och barn vars föräldrar genomgått skilsmässa. Göran Hägglund bör avgå med omedelbar verkan i egenskap av socialminister!
-
Andra som skrivit om detta: Nyhetskanalen.se (HBTS Sveriges ordförande Håkan Andersson uttalar sig), Ylva Johansson & Sören Juvas är klockrena i TV4:s "morgonsoffa",
abbelibabba, , QX.se, Jessica W Sandberg, Maria Ferm, Krister Fahlstedt, Sofia Karlsson , Alliansfritt Sverige ,
Aurora Felderman
Vilse på Värnhem
Vem i helvete
Dagen
-----------------------------------------------
Uppdatering:
Reinfeldt borde ta avstånd från Hägglund anser Lars Ohly, partiledare för V, i ett pressmeddelande och i Tv4:
- Göran Hägglund står för en ärkereaktionär syn på familjen. Både homosexuella föräldrar och deras barn har anledning att känna sej förolämpade av Hägglunds uttalande, säger Lars Ohly.- Frågan är om statsminister Reinfeldt kommer låta Hägglund representera regeringen i de här frågorna. Jag kräver att Fredrik Reinfeldt går ut och tar avstånd från Hägglunds homofoba uttalanden, säger Lars Ohly.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Japp, avgå är det enda rätta För Hägglund!! Tack för det!

Markus Blomberg sa...

Hägglund är verkligen ärkereaktionär. Hade det inte varit för hur många människor han sårar och stigmatiserar med sina lögner så hade han kunnat bli en kitchsymbol i all sin absurditet.

Anonym sa...

Jag är för demokrati så därför ska Göran Hägglund INTE avgå!

Joe sa...

Varför skall han avgå ? Den forkning som finns har faktiskt visat att barn mår bäst av att växa upp med båda sina biologiska föräldrar där det är möjligt.
Utredningen "Barn i homosexuella familjer SOU2001:10" visade att de barn som växte upp med sina biologiska föräldrar upplevde det som bäst, och en större sårbarhet hos barn med ensamföräldrar och i samkönade relationer.
När man gjorde rekommendationen att låta samkönade prövas för adoption så slog utredningens ordförande fast att man i den frågan tog ett tydligt "politiskt beslut", och alltså inte med grund i tillgängligt vetenskapligt material.
Så länge inte Hägglund motsätter sig att homosexuella skall ha laglig rätt att ha samkönat föräldrarskap så säger han exakt vad dagens forskning visar, men respekterar den fastslagna politiken.
Knappast grund för att avgå....

Alexandra Einerstam sa...

Till Joe - den "forskning" du hänvisar till är återigen exempel på spridning av fördomar och myter.

Peppe sa...

Tack för Din blogg!

Måste bara som förundrad läsare få fråga: Anser Du i konsekvensens namn att det är "lögner och fördomar" som nedanstående remissinstanser, vilka motsatte sig homoadoption, sprider? Det synes såsom bevisbördan ligger på din sida...

Sedan är det häpnadsväckande att det verkar som att Du och andra kan häva ur er vad som helst i den politiska korrekthetens namn - har Ni ingen heder i kroppen? Här kommer listan - må sanningen segra!

Socialstyrelsen

Rädda Barnen

BRIS - Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället

Barnombudsmannen

Svenska Läkaresällskapet

Sveriges Psykologförbund

NIA (Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor)

Familjerättssocionomernas Riksförening

Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare

AFO-Organisationen för adopterade och fosterbarn

Adopterade koreaners förening (AKF)

Forum för adopterade

Förbundet Adoptionscentrum,

Familjeföreningen för Internationell Adoption

Barnen Framför Allt - Adoptioner

Familjerättssekreterarna

Adoptionsrådgivningen

Nätverket Adopterades Röst

Barnens Vänner

Anonym sa...

Först ska jag säga att jag inte kräver Hägglunds avgång. Däremot bör Reinfeldt förtydliga att regeringens linje är att dagens adoptionslag som tillåter homoadoptioner är bra.

Sedan till Peppe

"Bl a följande remissinstanser avvisade förslaget om adoptionsmöjligheter för homosexuella par"

Det där är en halvsanning. De allra flesta sk barnexperterna sa JA till närståendeadoptioner för homopar men nej till övriga adoptioner. Närståendeadoptioner är när en partner adopterar sin partners barn alltså ett barn som redan finns i familjen. Det kan vara ett barn som blivit till efter insemination eller från en av parternas tidigare relationer.

Men kristdemokraterna sa 2002 NEJ till närståendeadoptioner för homopar (och partiet är ännu 2009 emot den reformen). Då brydde de sig inte om "barnexperterna" utan gjorde en egen analys. Likadant, en egen analys, gjorde de partier som ja till en helt likställd adoptionslag för homopar och heteropar.

Många av de barnrättsföreningar som då var negativa till internationella homoadoptioner har för övrigt bytt åsikter eller i alla nyanserat dem sedan dess.

Notera också att när Hanne Kjöller ringde runt till barnexpertnera så var det INGEN av dem någonsin träffat något barn i en homofamilj. De var alltså barnexperter men inte experter på barn i homofamiljer.

Forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra och har samma sociala och emotionella utveckling som barn i olikkönade familjer.

Amerikanska psykologförbundet har gjort en del rapporter om det.

www.apa.org

Bengt Held

P.M, Psykolog och förälder sa...

Peppe:
Som psykolog och forskare vil jag lyfta fram att psykologförbundets beslut att gå MOT rådande forskning (ja, forskningen talar klarspråk och visar att barn i regnbågsfamiljer mår BRA) inte har någon vetenskaplig grund och dessutom inte representerar medlemmarnas syn på det hela. När Högglund talar om att "utvecklingspsykologin visar.." och menar att barn bara knyter an till en person i taget är han ute på hal is då detta helt enkelt inte stämmer.

För att förtydliga (men inte försvara) remissvaren du hänvisar till så menade dock ingen av dem att homoadoption är skadligt för barn eller att barn far illa av familjesituationen - så som Hgglund insinuerar, utan endast att barn till homosexuella kan behandlas illa av omvärlden och att det därför kan ge konsekvenser för deras välmående.

Alltså - det är INTE föräldrarna eller familjesammansättningen som anses vara negativ utan faran för att särbehandlas av oupplysta och trångsynta människor som Göran Hägglund själv.

För övrigt ska vi inte glömma att denna spridning av lögner och myter slår hårt också mot tex ensamstående föräldrar, en grupp som redan idag har det oerhört tufft i samhället.

Anonym sa...

PM

"För att förtydliga (men inte försvara) remissvaren du hänvisar till så menade dock ingen av dem att homoadoption är skadligt för barn eller att barn far illa av familjesituationen - så som Hgglund insinuerar, utan endast att barn till homosexuella kan behandlas illa av omvärlden och att det därför kan ge konsekvenser för deras välmående."

Jo, så var det. Det är också viktigt att notera att de flesta "barnrättsexperterna" inte sa kategoriskt nej till internationella homoadoptioner. Deras kritik var främst istället att det inte var tillräckligt utrett om tillåtande av den typen av adoptioner var till barnets bästa, att utredningen varit slarvig och bagatelliserat möjliga problem etc.

Man sa alltså inte att homoadoptioner var negativa för barn utan att det kunde vara negativt och därför borde utredas bättre. Det är en viktig nyans som kristdemokratiska politiker sällan berättar.

Bengt Held

frejelina sa...

Det kan ju vara så att de flesta i den svenska befolkningen håller med Hägglund. Men vågar RFSL tex, fråga gemene man???

Louise sa...

Äääääälskar din blogg

Anonym sa...

Ja som sagt; Det kan ju vara så att de flesta i den svenska befolkningen håller med Hägglund. Men vågar RFSL tex, fråga gemene man???

Jag frågade RFSL om det stämde detta med att forskning påvisat att det saknas brist på östrogen resp. testosteron hos homosexuella (en biologisk, hormonell störning) och att man då ju kunde erbjuda medicinering aom ett alternativ. Inget svar. Inget svar. Till sist efter svepskäl o ytterligare påminnelse kom svaret "vi har RÄTT till vår sexualityet".- ja jag har RÄTT till MS och vill därför inte ha behandling. Vilket vore ett lika idiotiskt svar. RFSL VILL inte, oasvett vad sanningen säger. Gäsp.