Kvinnan som handelsvara (del III)

En ny rapport om trafficking i EU har kommit från Vänsterpartiets EU:sekretariat. På V:s hemsida står det:
-
Rapporten berör det växande problemen med trafficking och prostitution. Vilka som drabbas och vilka krafter som ligger bakom.

Ett stort problem är att flera länder inom EU såsom Nederländerna och Tyskland har normaliserat sexköp.

I rapporten redovisar vi de lagar och internationella konventioner som försöker åtgärda problemen.

Den svenska och den norska sexköpslagen lyfts fram som positiva exempel för alla länder inom EU.

Vänsterpartiet vill skapa opinion för att motverka könshandeln. EU-valet och det svenska ordförandeskapet är exempel på tillfällen där frågan särskilt bör uppmärksammas.

Människan är ingen handelsvara.
-
S-kvinnor och framförallt vår EU-parlamentariker, Inger Segelström, har länge jobbat med denna fråga.
-
Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten i pdf:format
-
Tidigare inlägg:
Kvinnan som handelsvara (del II)
Kvinnan som handelsvara

Inga kommentarer: