Myterna om a-kassan

TCO har tagit fram en rapport om a-kassan som heter 8 myter och 8 sanningar om a-kassan. I ett pressmeddelande sägerTCO:s ordförande, Sture Nordh: Nu driver den svaga a-kassan på krisen eftersom den ger arbetslösa så liten budget att konsumera för. Därför måste regeringen förbättra a-kassan och stoppa de orättvisa höjningarna av avgifterna till a-kassorna.
-
Här är de åtta myterna och de åtta sanningarna om a-kassan:
-
1) Alla får 80% av lönen i a-kassa
Sanningen: bara var fjärde arbetslös får ut 80% av inkomsten från a-kassan.

2) Även om a-kassan inte räcker har 70% en facklig inkomstförsäkring
Sanningen: både LO och TCO uppskattar att siffran är mindre än 40%

3) Alla har inkomstskydd vid arbetslöshet
Sanningen: villkoren för att få den inkomstrelaterade ersättningen är ganska hårda. Bland annat krävs det minst ett års medlemskap i a-kassan och att du arbetat minst sex månader före arbetslöshet 80 timmar/månad eller 480 timmar i en följd under sex sammanhängande kalendermånader. Klarar du inte något av dessa krav, hänvisas du till grundersättningen i a-kassan, som för alla typer av hushåll (allra mest för vuxna med barn) ligger under socialbidragsnormen.

4) Svenska a-kassan är bäst i världen
Sanningen: den svenska a-kassan är inte ens bäst i Norden – eller i Europa.

5) Regeringen sänker a-kasseavgiften
Sanningen: regeringen har bestämt att avgiften till a-kassan ska öka när arbetslösheten ökar.

6) Under flykten från a-kassan 2007-2008 var de bara de äldre som lämnade den
Sanningen: Av dem som lämnade a-kassan var över hälften under 55 år.

7) Hög ersättning från a-kassan är dåligt för ekonomin
Sanningen: en generös a-kassa gynnar omställning och produktivitet.

8) Regeringen var tvungen att höja a-kasseavgiften
Sanningen: arbetslöshetsförsäkringen gick med totalt 36 miljarder kronor i överskott under 2007 och 2008.
-
En stark a-kassa är inget slappt bidrag till någon som försöker smita från jobb, skriver Nordh på Newsmill. Sture Nordh har så rätt, men när ska Högerregeringen inse detta faktum?
-
Martin Moberg och Claes Krantz har också bloggat om rapporten.

1 kommentar:

Joakim Hveem sa...

Man undrar ju vem som egentligen står bakom dessa "myter". För att det ska var någon myt måste väl någon etablera påståendena... vilket de enligt mig inte är.

Vad beträffar myt nr 7 så stämmer påståendet i högkonjunktur och är direkt skadligt i lågkonjunktur. Detta är relativt okontroversiellt i nationalekonomiska kretsar.