Earth Hour (del III)

20:30 ikväll drar jag och Åsa ut sladdarna så att alla standby-maskiner inte drar någon ström under en timmes tid. Vi släcker de elektriska ljusen och tänder istället en kandelaber med stearinljus. Vi kanske samtalar eller läser varsin bok under denna timme. Earth Hour är en manifestation för miljö och klimat. Den har framför allt ett stort symbolvärde.
-
Min partikamrat, Erik Laakso, har valt att göra tvärtom. Jag kan hålla med honom på en punkt och det är den dubbelmoral många av våra politiker visar.
-
Låt mig ta ett exempel: om ett parti tillsätter en arbetsgrupp för att utforma ett miljöpolitiskt program för Stockholm och partiet antar detta, eller åtminstone partiet i Stockholm, bör då inte partiets företrädare föregå med gott exempel?
-
Jag har sett många politiker prata sig varma om miljö- och klimat, för att stunden senare sätta sig i en taxi eller ta tjänstebilen. Det finns ett otal exempel på denna dubbelmoral och mitt exempel kanske är lamt, men jag vill inte hänga ut någon politiker.
-
Låt mig i detta sammanhang klargöra att inte heller jag är klanderfri, vad beträffar ett "miljötänk". Jag går en till tre gånger i veckan och köper Mocca latte och får då engångsmugg och plastlock. Kanske återigen ett lamt exempel, men annars försöker jag och Åsa leva miljösmart. Vi köper gärna ekologiskt (om vår ekonomi tillåter det), vi har ingen bil, utan använder kollektivtrafik, går eller cyklar. De få gånger vi behöver en bil, hyr vi en miljövänlig bil. Vi äter inte särdeles mycket kött.
-
20:30 ikväll deltar jag och Åsa i Earth Hour. Gör du?
-
-

Inga kommentarer: