Tom retorik & passivitet

I januari 2007 var ungdomsarbetslösheten 20 procent
I januari 2008 var ungdomsarbetslösheten 21 procent (trots högkonjunktur och skattesubventioner för ungdomar)
I januari 2009 var ungdomsarbetslösheten 24 procent
-
Ovanstående är kalla och mycket sorgliga siffror. Högerregeringens skattesubventioner har inte minskat ungdomsarbetslösheten. Denna åtgärd är dyr och ineffektiv.
-
I LO-tidningen skriver Stefan Carlén:
-
Nu har vi facit. Alliansens skattesubvention har inte minskat ungdomsarbetslösheten. Istället ska den betraktas som ett bidrag till ökade vinstmarginaler hos företagen. Att denna subvention är dyr och ineffektiv är inte enbart Handels uppfattning. Samma slutsats dras av forskningen, av statliga organ som ITPS och IFAU, samt av Riksrevisionen. Men regeringen blundar för detta och väljer nu att utöka denna misslyckade åtgärd. Det är att misshushålla med offentliga medel. Det är att kasta bort tio miljarder.
-
De skulle göra större nytta om de satsades direkt i offentlig sektor eller på att höja kompetensen och anställningsbarheten hos ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är till stor del strukturell. En fjärdedel av ungdomarna har inte slutbetyg från gymnasiet. För dessa behövs satsningar på kunskapslyft för unga, fler platser på komvux och särskild arbetsmarknadsutbildning. Men här har regeringen dragit ned på resurserna. Ungdomsarbetslöshet beror också till stor del på ungdomars lösare anknytning till arbetsmarknaden. Det gör ungdomar mer konjunkturkänsliga. Ett kraftigt stimulanspaket skulle i dag betyda mycket för ungdomars arbete, men regeringen har hittills inte levererat detta. Ungdomsarbetslösheten är också demografisk. Handels har föreslagit en temporär generationsväxling under fyra år för att kapa de demografiska pucklarna.
-
Regeringen satsar på något som inte ger jobb.
-
Kort sagt: Av alla åtgärder man kan vidta mot ungdomsarbetslöshet så slösar regeringen enorma pengar på något som bevisligen inte minskar den. Vi riskerar att slå ut en ungdomsgeneration. Då måste man ägna sig åt annat än passivitet och retorik.
-
Stefan Carlén har rätt - tom retorik och passivitet löser ingen jobbkris! Härmed varslar jag högerregeringen!
-
Andra som bloggat om jobbkrisen:

Inga kommentarer: