Kvinnedagen: noen slåss for livet


Arbeiderpartiet har, inför Internationella Kvinnodagen, lagt ut ovanstående klipp på YouTube, där även följande text finns:
Mens noen kvinner slåss for høyere lønn, slåss andre kvinner for livet.

I løpet av en vanlig uke registrerer hjelpeapparatet over 1000 henvendelser fra jenter eller kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner. Overgriperen er noen de stoler på far, bror, sønn, kjæreste eller ektemann. Volden skjer ofte der de egentlig skal kunne føle seg aller tryggest: Innenfor hjemmets fire vegger.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, kan gi store helseskader og er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Den kan ramme unge, eldre, kvinner og menn, og overgriperne kan være tilsvarende varierte.

Det er ikke store forskjeller mellom kvinner og menn i hvor utsatt man er for overgrep fra partner når vi ser alle former for overgrep fra partner under ett, men mer alvorlig vold rammer kvinner i større grad enn menn. Skademønstrene er også forskjellige, og langt flere kvinner påføres alvorlige fysiske og psykiske skader som følge av volden.

Vold i nære relasjoner har mange fasetter. Noen ganger begrunnes den med ære. Men vold er vold. Og vold som begrunnes med ære fortjener minst like mye oppmerksomhet vold i nære relasjoner for øvrig.

I utkastet til Arbeiderpartiets nye partiprogram understrekes det at vold i nære relasjoner er et kriminalitetsområde som har politisk prioritet for oss. Det må det fortsette å være i mange år framover.

Jämför gärna detta med Miljöpartiets tilltag.


1 kommentar:

Anonym sa...

Redan lördagen den 7 mars 2009
Manifesterar vi tillsammans
S-kvinnor, RFSU och ABF

Plats: Bryggaren, Föreningsarkivets lokaler
Ingång längst till höger, 1 trappa ner.Klockan 11: Spirea projektet – /våld i nära relationer/
Madeleine Rosenmüller från Socialförvaltningen.

Kaffe, bröd, frukt och samtal


Klockan 12: Mångfald och jämställdhet
Kajsa Andersson från Kultur och fritidsförvaltningen.

Kaffe, bröd, frukt och samtal


Klockan 13: Mödradödlighet - en fråga om jämställdhet, ekonomi och politik.
Katarina Lindahl från RFSU i Stockholm.

Kaffe, bröd, frukt och samtal


S-kvinnor, Västervik. Medarrangörer är RFSU och ABF