Ytterligare en rödgrön uppgörelse

Igår presenterade de Rödgröna en uppgörelse om skolan och idag var det dags igen - en uppgörelse om vården:

– Det är patienter med de största behoven som ska prioriteras först. Att använda den offentliga
finansieringen som bas och i samma vårdföretag erbjuda tilläggstjänster med privat finansiering är inte acceptabelt. Kvaliteten riskerar att urholkas i den verksamhet som finansieras med skattemedel. Viljan att betala skatt minskar. Det skapar klyftor mellan de som kan betala och de som inte kan, säger Mona Sahlin.
– Vi sätter stopp för gräddfiler i vården. En grundläggande förutsättning för att behoven ska styra är att privata sjukförsäkringar inte ska blandas in i den offentligt finansierade vården. Regeringenhar öppnat för en farlig utveckling som riskerar att tudela vården. Vi kommer att vända denna utveckling, säger Lars Ohly.
– Vi måste få stopp på den omfattande felmedicineringen av våra äldre. Därför föreslår vi en LexGulli för att komma tillrätta med läkemedelsvanvården, säger Peter Eriksson.
– All information om en patient ska samlas på ett ställe så att patienten slipper berätta sin
sjukdomshistoria vid varje ny vårdkontakt. Vi genomför därför reformen med En patient en
journal. Det stärker kvaliteten och säkerheten inom vården, säger Maria Wetterstrand.


Ja, det är verkligen hög tid för en jämlik hälso- och sjukvård.

Inga kommentarer: