Totto Torsk?

Aftonbladet publicerar idag nya uppgifter om det som nu omnämns som Littorinaffären. Fram tills i morse hade jag bestämt mig för att inte skriva om denna affär på bloggen av den anledning att jag anser att en person är oskyldig tills motsatsen bevisats av åklagaren.

Jag väljer ändock att kommentera Littorinaffären. För om det förhåller sig så att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har köpt sex, är det av vikt att detta inte sopas under mattan.

Vi har en sexköpslag som den nuvarande regeringen diskuterar en skärpning av. Om regeringen Reinfeldt bestämmer sig för att skärpa sexköpslagen är jag den första att ge regeringen beröm för detta. På regeringens hemsida står följande:

Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, som i vardagligt tal brukar kallas för sexköpslagen, trädde i kraft den 1 januari 1999 (SFS 1998:408). I samband med sexualbrottsreformen år 2005 upphävdes sexköpslagen och ersattes av en ny lag - köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § brottsbalken).

Angeläget för samhället att bekämpa prostitution
Motivet till att införa sexköpslagen var- och är - att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution. Prostitution anses medföra allvarliga skador både för individen och för samhället. En omfattande kriminalitet är också vanlig i samband med prostitution, som till exempel människohandel för sexuella ändamål, misshandel, koppleriverksamhet och narkotikahandel.

Lagen antogs ha avskräckande effekt
De allra flesta personer i prostitution har också en mycket svår social situation. När lagen infördes antogs den ha en avskräckande effekt på sexköparna, så att antalet köpare skulle gå ned, därmed skulle även personer i gatuprostitution och som nyrekryteras minska. Det framhölls också att en kriminalisering kunde bidra till att försvåra för olika grupper eller enskilda i utlandet att etablera en mer omfattande organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige eller att bedriva människohandel för sexuella ändamål.

Könsneutral lag
Med sexuell förbindelse menas i första hand samlag, men även annat sexuellt umgänge omfattas av begreppet. Med ersättning menas både ekonomisk ersättning och annan typ av ersättning - exempelvis alkohol eller narkotika. Lagen är könsneutral, det vill säga både köpare och säljare kan vara man eller kvinna. Även försök till köp av sexuell tjänst är kriminaliserat.

Det är däremot inte straffbart att sälja sexuella tjänster. Säljaren omfattas inte heller av reglerna om medhjälp till brott.

Utvärdering av sexköpslagen
Den 2 juli 2010 presenterades betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) för justitieminister Beatrice Ask. Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet, som har varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.


Många jag har träffat i Visby denna vecka har skämtat och sagt att vad Littorin (eventuellt) har gjort är "en del av Moderaternas arbetslinje". Jag har inte skrattat åt skämten som haglat, för om uppgifterna stämmer, finns det inget att skratta åt. Mina tankar har istället gått till de utsatta kvinnorna.

Littorin är inte det första statsrådet som köper sex, förmodligen inte heller det sista. Jag tror heller inte att statsminister Fredrik Reinfeldt har skyddat en brottsling, som vissa påstår. Om Reinfeldt hade vetat om detta, hade han aldrig utsett Littorin till arbetsmarknadsminister. Det är först efter Aftonbladets avslöjande som Moderaterna behandlar Littorin som persona non grata.

Vad jag i nuläget önskar, är att oppositionen inte försöker vinna billiga poäng på denna affär. Det handlar om en man (i detta fall ett statsråd) som eventuellt har brutit mot 6 kap. 11 § i brottsbalken.

Littorin har avgått. Han kommer kanske att åtalas för det brott som Aftonbladet skriver om. Valrörelsen ska inte handla om denna affär. Den ska handla om om vilket samhälle vi vill ha och valet handlar om vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

9 kommentarer:

Jonas Wikström sa...

Håller med i förhoppningen om att rödgröna sköter det här snyggt. En sådan här affär rullar på av sig själv - väljarna kan dra slutsatserna själva. Om Mona Sahlin skulle dra på med tunga artilleriet riskerar sympatierna att svänga till Littorins fördel. Marita Ulvskog var expert på att slå in öppna dörrar på det sättet på sin tid. Som om hon inte litade på att väljarna fattade själva vad som hänt.

Alexandra Einerstam sa...

Jag håller med Jonas. Sigge Sigge var ett sådant fall där jag ansåg att S endast behövde kommentera att S polisanmält händelsen, istället går Ulvskog ut och säger att hon känner sig våldtagen. Ibland sköter gammelmedia detta på egen hand utan att partier behöver gå in och kommentera.

Anonym sa...

Nu har Fredrik R meddelat att han inte känt till anklagelserna i förväg.

Sven-Otto L har sagt till Fredrik R att han inte har köpt sex.

Alltså är kanske allt osant.

Man blir ju särskilt besviken på att en HBT blogg ondgör sig över prostitution där många inom er rörelse inte tycker det är så allvarligt, särskilt inte bland era egna.

Dennis Nilsson sa...

HBT-sossen: Jag som Ordf. för MUF Oxelösund ser detta beklagligt att Totto hoppade av, och jag har nu även gått med i ett nätverk som kommer ignonera Aftonbladet tills dess man lagt ner skiten mot Littorin.

Men som svar på ditt inlägg, sexköp är som sagt olagligt, men samtidigt är det enkelt att gå ut i media som person och påstå att man sålt sex till någon känd person. Och jag hoppas att det om Totto inte stämmer, han som verkar/verkade som en mjuk person, tänk om han är torsk :S

Och som jag skrev, det är enkelt att påstå att man sålt sex till en känd person, det har inträffat förrut och har även hänt många gånger att det bevisats vara osanning från personen i fråga som påstår saker.


// Dennis Nilsson, ordf. MUF Oxelösund.

Alexandra Einerstam sa...

Peter Berg... jag är kvinna, feminist och flata. Dina beskyllningar att mina "egna" är för prostitution får stå helt och hållet för dig.

Dennis Nilsson: hur förklarar du att regeringen Reinfeldt behandlar Littorin som persona non grata? Anklagelserna mot Littorin kanske inte stämmer men läs om er krishantering här http://www.paulronge.se/littorin-en-iskallt-cynisk-krishantering

Anonym sa...

Så mycket känner jag till att homosexuella i allmänhet har en betydligt liberalare syn på sexualitet i allmänhet och av det drar jag slutsatsen att det också gäller prostitution. Nu utreder RFSL prostitution inom HBT området så vi får väl se hur omfattande det är. Jag hade hellre sett att en objektiv utredare hade gjort detta.

Ser du kvinnlig prostitution och manlig dito som likvärdigt?

Alexandra Einerstam sa...

Peter: Prostitution är prostitution oavsett om det är en man eller en kvinna som säljer sexuella tjänster.

Betänk också att det är skillnad på hbt-personer som är socialister och hbt-personer som är liberaler.
Jag är Sosse. Jag är emot prostitution punkt slut. Du kan alltid diskutera frågan med FP:s Camilla som är för.

Drifting sa...

Detta är rena Kafka-processen..Littorin säger nej, Anna säger jag...Littorin åker dit ändå i allas ögon...snart blir han väl också anklagad för pedofili av en annan kvinna..Littorin säger då nej..kvinnan ja..så är Littorin snart dödsdömd..men inga bevis har ploppat upp till ytan...men ändå så är Littorin skyldig..

Anonym sa...

Littorin var usel som arbetsmarknadsminister. Det kanske vi kan enas om? Människor som inte aktivt deltagit i politiskt förtroendearbete ska aldrig anförtros ministerposter. Littorin kände inte ens till remissrutiner än mindre hur riksdagen arbetade. Det blir onekligen en del att reparera efter Littorins härjningar. Hoppas att det var sista gången det här århundradet vi belastades med statsråd tillhörande moderaterna.