"Vi kan inte vänta på ett mer hbt-vänligt Stockholm"

Den socialdemokratiska politiken bygger på övertygelsen om alla människors lika rätt och värde. Ingen människa ska känna sig diskriminerad eller hotad på grund av sin sexuella läggning eller sitt könsuttryck. Vi har länge arbetet aktivt för sexuellt likaberättigande. I nuläget har hbt- (homo, bi, trans) personer lika rättigheter inom en mängd områden, allt från rätten att ingå äktenskap till skydd mot diskriminering. Men mycket återstår att göra.
Så börjar Carin Jämtins och Dag Larssons debattartikel i DN. Ja, det återstår mycket att göra. Vi HBT-socialdemokrater har sedan 1988 drivit dessa frågor både gentemot allmänhet och gentemot Socialdemokraterna. Vårt hbt-politiska program finns att läsa här.

De förslag som Jämtin och Larsson redogör för i artikeln välkomnar jag. Om Socialdemokraterna vinner i Stockholms stad och län lovar Jämtin och Larsson att:

* Införa ett borgarråd i Stockholms stad med särskilt ansvar för hbt-frågorna.
* Satsa 1,5 miljoner kronor på RFSL Stockholms bbt-fritidsgård Egalia. Denna typ av verksamhet är viktig och behövs i Stockholm.
* Se till att det finns könsneutrala toaletter i stadens offentliga verksamheter så att man inte måste välja mellan tjej- och killtoaletten.
* Stockholms förskolor ska ha ett medvetet genus-, köns- och hbt-tänkande.
* Stockholms skolors sexualundervisning ska ha med ett tydligt hbt-perspektiv.
* Äldre hbt-personer ska kunna välja hbt-äldreboende i kommunal regi.
* Stockholm stad som arbetsgivare aktivt ska arbeta mot alla former av diskriminering och höjer sina medarbetares kompetens (hbt-certifiering).
* Stockholms stadsmuseum ska inrätta en ”hbt-avdelning”.
* Förbättra bemötandet av regnbågsfamiljer inom mödra- och förlossningsvården.
* Förbättra stödinsatserna till HIV-positiva och redan insjuknade i aids genom psykosociala stödinsatser.


Det är dags för ett rödgrönt stadshus!

Relaterat: Samuel Karlsson tycker det är bra att Sossarna vågar stå upp i hbt-frågor, bloggen Grimmefalk vill ha kvar sin tjejtoa. Jinge tycker att det är en populistisk artikel, eftersom utspelet görs under Stockholm Pride. Vad Jinge inte är medveten om (alternativt förtränger) är att många av de löften som Jämtin och Larsson radar upp i debattartikeln, är löften som givits tidigare, när det inte har varit Stockholm Pride (se nedan).

Jämtin: "Vi kräver att Egalia får besked om en permanent och stabil finansiering", Favorit i repris: Socialdemokraterna vill ha ett hbt-borgarråd, 90.000

3 kommentarer:

Anonym sa...

Pensionärsboende för htb-personer? Toppen! Det betyder att vi slipper dom på vanliga pensionärsboenden alltså? Eller?

Daniel sa...

Jättebra förslag! Givetvis ska vi dela upp oss i grupper beroende på sexuell läggning. Jag menar när jag blir gammal vill jag ju inte riskera att hamna på samma äldreboende som de kompisar jag har som är homosexuella. Hur skulle det se ut?

Ni hbt-sossar går verkligen i bräschen för ett mer tolerant och inkluderande samhälle. Ser fram emot förslag om äldreboende för vänsterhänta, chilenare och överviktiga. Kollektiva före individ! Bra jobbat.

Asterix Nykvist sa...

Hej, jag är en man som lever tillsammans med en man och undrar hur du förhåller dig till AIDS/HIV som fenomen? Själv tycker jag bland annat så här:

http://avgasahlin.blogg.se/2010/november/sahlin-persson-carlsson-clinton-obama-och.html