Blod &olja (Del VI)

Som rubriken avslöjar har jag skrivit om tidigare (se nedan). Jag är inte ensam om att vilja få svar från utrikesminister Carl Bildt. I bloggosfären har många skrivit om Carl Bildt och Lundinaffären och ändock har Bildt varit ovanligt tyst. Idag på DN Debatt skriver Urban Ahlin, Jan Eliasson och Lena Hjelm Wallén att de vill att Bildt måste ge besked om sitt ansvar i Lundinaffären.

1). Fick konsortiet, där Lundin Oil (från 2001 Lundin Petroleum) ingick, skydd för sin exploatering av den sudanska regeringens militära styrkor? 2). Använde sig Lundin Oil av militära transporter eller underlättade företaget satsningar på infrastruktur för regeringens militära operationer? 3). Kände Carl Bildt och styrelsen för Lundin Oil till den folkfördrivning och de övergrepp som skedde – vilka åtgärder vidtogs i så fall?

Carl Bildts tystnad närmar sig med stormsteg en talande tystnad.

Fler som bloggar om Lundinaffären idag är Kulturbloggen, Anders Svensson, Jerker Nilsson, Anna Vikström, Peter Högberg, Jonas Sjöstedt, Johan Ulvenlöv

Blod & olja (Del V)

Blod & olja (Del IV)

Blod & olja (Del III)

Blod & olja (Del II)

Blod & olja

Inga kommentarer: