Rätten till kunskap

De Rödgröna har idag presenterat en av de viktigaste uppgörelserna - den om skolan. Det är ett verkligt styrkebesked som Mona Sahlin, Peter Eriksson och Lars Ohly gav vid pressträffen:

- Anställa fler behöriga lärare (minst nio lärare per 100 elever)
- Mindre klasser (alla barn ska bli sedda)
- Ökade möjligeter att arbeta utanför den nationella timplanen
- Skriftliga omdömen från årskurs ett (dessa omdömen skall inte vara betydsliknande, utan nationella kriterier ska tas fram)
- Betyg från årskurs sju
- Betygsliknande omdömen och graderingar för Sveriges sexåringar ska avskaffas (ingen i den åldern eller yngre ska behöva känna sig underkända)
- De Rödgröna kommer även att utvärdera och analysera de stora skolreformernas effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till likvärdig undevisning.

I och med dagens besked kommer vi, med en rödgrön regeringen, inte bara få ordning och reda i skolan, utan även ordning och reda i skolpolitiken. Det var en tydlig och konkret uppgörelse som handlade om vad vi rödgröna faktiskt ska göra.
Peter Johansson skriver också om denna uppgörelse.

Inga kommentarer: