"Sänkning" av a-kassan

Idag klubbades en sänkning av a-kassan igenom i riksdagens plenisal. Det kan ju tyckas bra vid första anblicken. Bättre en sänkning med en femtiolapp än ingen alls. Dock finns det ett aber - de branscher som drabbats hårdast av krisen, till exempel Hotell- och restaurang, Byggnads och IF Metall, kommer inte att kunna sänka sin avgift till a-kassan.
-
En byggnadsarbetare betalar snart 425 kronor i månaden till sin a-kassa. Ingenjören på samma företag kan få betala 90 kronor i månaden för exakt samma försäkring.– De som tjänar mest får de lägsta avgifterna och de som tjänar minst får betala mest, konstaterar arbetslivsforskaren Anders Kjellberg på Lunds universitet.
-
Gapet mellan de olika a-kassorna kommer således att öka från och med första juli. Orättvisorna växer i borgarnas Sverige.

Inga kommentarer: