Hög tid att Centern byter namn till Mauderaterna (eller byter partiledning)

I min hemstad Sala har Centerpartiet länge varit det dominerande partiet. Stadens starka kvinna (läs kommunalråd) är Carola Gunnarsson och hon är centerpartist. När min mamma var ung var hon centerpartist och röstade på linje 3 i folkomröstning om kärnkraft. Om jag inte missminner mig var hon även med i Centerns kvinnoförbund.
-
I mitt tidigare inlägg Centern säljer sin själ! skrev jag:
-
Vad har hänt med Centerpartiet?! Har partiet förvandlats helt till Stureplanscentern? Jag funderar på vad det gamla gardet inom Centern tycker om utvecklingen av sitt parti. Känner de sig hemma i Mauderaterna? De kanske går och nynnar på Lisa Ekdahls låt Du sålde våra hjärtan.
-
Jag har i flera inlägg (se nedan) skrivit om Centerns förvandling till Mauderaterna. Jag har till och med gjort en film om detta. Jag tycker att det är en tragisk utveckling, eftersom Centern nu är höger om Moderaterna. Det handlar inte enbart om kärnkraft, FRA-lagen och hushållsnära tjänster, utan om Centerns själ. Centerns själ har gått förlorad.
-
Det är således med stort intresse jag läser centerpartisten Börje Hörnlunds debattartikel i DN idag. Han tillhör nämligen det gamla gardet inom Centern. Hörnlund börjar sin artikel med följande:
-
Centerns nuvarande ledning är på väg att rasera partiets värdegrund. Genom att överge den traditionella mittenpositionen och dra högerut och kalla detta förnyelse riskerar partiet sin själ. Detta är ingen tilltalande position inför 100-årsjubileet.
Centern har under årtionden varit det pålitliga mittenpartiet med stark känsla för småföretag, jordbruk, miljö, landsbygd, regional utveckling och social rättvisa, inte minst i fråga om pensionärers villkor. Detta politiska budskap, grundat på solidaritet och rättvisa, har uppskattats på landsbygd och i storstad. ”Stad och land hand i hand” har inte tidigare varit en tom och innehållslös paroll. [...] Försäljningen av den tidningskoncern som skapades på Fälldins tid har gett den nuvarande ledningen så gott om pengar att man inte har något behov av partimedlemmar ute ”på fältet”. Att den politiska idédebatten förtvinar som en följd av nyordningen verkar inte bekymra ledningen. Den nöjer sig med att några gånger per år ge ut tidningen C, där det tongivande budskapet anges under rubriken ”Maud säger” (i bästa Castrostil) kompletterat med idolbilder på de närmaste jasägarna.
-
Jag har full förståelse för att Hörnlund och andra trogna och uthålliga medlemmar i Centerpartiet inte känner igen sig i Mauderaterna. Om majoriteten av Centerns medlemmar känner samma sak som Hörnlund, vill jag uppmana dem att medelst en extrastämma sparka den nuvarande partiledningen. Om däremot majoriten av medlemmarna vill ha ett parti som är höger om Moderaterna, ett parti utan själ och hjärta, vill jag uppmanna dessa att genast byta namn till Mauderaterna (eller något annat passande). Ordet center kommer nämligen från grekiskans κέντρον /kentron (= Latin: centrum). Mittpunkt. Centern är inte längre ett mittenparti.
-
-

Inga kommentarer: