Samma gamla, mörkblå Moderater i Europaparlamentet

Är miljön den viktigaste EU-frågan för dig? Undvik i så fall Moderaterna.
-
Ovanstående citat hittar jag i en ledare i Expressen, titulerad Moderaternas dubbelspel. Moderaternas förstanamn, Gunnar Hökmark, får sämst betyg av Svenska Naturskyddsföreningen (läs här och här).
-
Är hbt-frågor viktiga EU- frågor för dig? Undvik i så fall Moderaterna och i synnerhet Gunnar Hökmark.
-
Bengt Held har sammanställt en undersökning hur partierna ställer sig i HBT- frågor i EU. Held menar att det finns en samsyn hos partierna vad beträffar hbt-frågor. Hur har då Gunnar Hökmark röstat i Europaparlamentet?
-
* Buitenwegrapporten från 2 april i år som föreslår att Ministerrådet skall anta ett direktiv om likabehandling oberoende av religion, tro, handikapp, ålder eller sexuell orientering. Här röstade Gunnar Hökmark emot. Hökmark har dock noterat till protokollet att han tryckt fel och menade att rösta ja.
*Lynnerapporten från 20 maj 2008 om lika rättigheter och principen om icke-diskriminering. Här röstade hela den moderata gruppen enhälligt emot.
-
Moderaternas dubbelsspel är tydligast i Europaparlamentet. Här i Sverige må Moderaterna kalla sig "nya", men i EU kör de på som vanligt. Visst är det skillnad på S och M och visst är det skillnad på ett rött eller ett blått Europa.
-
Alliansfritt Sverige har också bloggat på samma tema.
-
Jag vill även passa på och rekommendera Andreas Sjölanders blogginlägg Tydliga skillnader mellan (M) och (S) i EU, även om man ofta röstar lika.

Inga kommentarer: