Regeringen underminerar viktigt jämställdhetsarbete

Idag skriver sju ledande företrädare för kvinnorörelser och människorättorganisationer på DN att regeringen ståndpunkt, beträffande Europarådets nya konvention mot kvinnovåld, är förödande:
-
[...] Förödande eftersom agerandet från svensk sida kan leda till att man försitter den unika möjligheten att stärka skyddet för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Och undergräver konventionens syfte: att tillförsäkra flickor och kvinnor ett skydd mot alla former av könsbaserat våld.
-
Vi Socialdemokrater har en stolt tradition av att driva en aktiv jämställdhetspolitik. Vi har varit ett föregångsland vad beträffar jämställdhet. Den traditionen vill nu den Moderatstyrda regeringen avskaffa. De som drabbas av regeringens jämställdhetspolitik (eller avsaknad av den) är kvinnor.
-
Precis som de sju artikelförfattarna, vill jag att regeringen omedelbart omprövar sin ståndpunkt, så att vi får en heltäckande konvention mot kvinnovåld som skyddar kvinnor från alla typer av våld i alla typer av situationer.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kan vi inte försöka skydda ALLA, oavsett kön, för våld? Kvinnor är minst lika skyldiga som män till det samhällsklimat vi har, varför ska de ha extra skydd mot dess konsekvenser?

Unknown sa...

Liksom personen över mig sa, varför ska endast kvinnor skyddas? Varför inte lägga fokus på att bekämpa våld mot båda kön. Det är t.o.m vanligare att män blir utsatta för misshandel...

Alexandra Einerstam sa...

Ja, självklart ska vi verka för att skydda ALLA från våld, men jag som blivit våldtagen i unga år (av en man), menar att våld mot kvinnor, t.ex. våldtäkt, där är män överrepresenterade. Hur många kvinnor våldtar? Hur många kvinnor misshandlar? Hur många kvinnor startar krig? För att inte någon ska kalla mig "manshatare" vill jag även tillägga att DE FLESTA MÄN ÄR BRA, schyssta killar som inte slår, som inte misshandlar!