Gå och rösta 7 juni! #1

SEX PÅ LIV OCH DÖD

Intresset för valet till EU-parlamentet är lågt. Men EU:s tysta agerande i sexualpolitiska frågor kostar kvinnoliv –och din röst kan spela stor roll.

Läs mer här.

Inga kommentarer: