Släpp vigselrätten! (Del II)

Chefredaktör Elisabeth Sandlund på Dagen, eferlyste för ett tag sedan "en ännu tydligare, bredare och intensivare opinionsbildning än hittills" mot en könsneutral äktenskapsbalk (hon hänvisade till FRA-debatten och önskade se en liknande utveckling. Läs även mitt inlägg Chefredaktör för Dagen manar till motstånd mot könsneutralt äktenskap).
-
Delvis fick Sandlund rätt. Det pågår nu en intensiv debatt i såväl bloggosfären som gammalmedia. Dock förhåller det sig så att majoriteten av svenska folket är för en könsneutral äktenskapsbalk och det avspeglar sig även i inlägg och debattartiklar.
-
Ett flertal inlägg och artiklar förespråkar nu civilrättsligt äktenskap. Några av dessa förespråkare vill slopa vigselrätten för att reservera äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna. I mitt inlägg Släpp vigselrätten! skriver jag: Nåväl, om det nu förhåller sig så att kristdemokrater, muslimer, pingstvänner och andra motståndare är villiga att offra vigselrätten... so be it. Slutresultat blir ändock en könsneutral äktenskapsbalk.
-
SvD/Brännpunkt kan vi idag läsa en debattartikel där företrädare för olika trossamfund, Christer Sturmark (ordförande för Humanisterna) och socialdemokraten (tidigare folkhälso- och socialminister) Morgan Johansson gemensamt förespråkar civilrättsligt äktenskap som den "enda rimliga utvägen":
-
Civilrättslig registrering innebär att trossamfund inte förrättar juridiskt bindande vigslar, utan att endast myndigheterna kan göra detta; något som inte förhindrar att troende personer låter sitt samfund förrätta en välsignelseakt efter att ha genomgått den civila juridiskt bindande vigseln.En sådan lösning visar respekt för människors religiösa övertygelse eftersom den ger trosamfunden rätt att själva besluta om vilka par som man förrättar ceremoni för.Kyrkor och samfund får då tillbaka den fulla beslutanderätten över en ceremoni med djupa religiösa och kulturella rötter, utan att staten lägger sig i vad den innehåller eller framtvingar teologiska kompromisser. En sådan lösning är också ett starkt ställningstagande för en sekulär stat där religiös tro eller livsåskådning inte styr de juridiska regelverken, där kulturella sedvanor inte sammanblandas med civilrättsliga regleringar och där de tillåts vara två olika sidor av samma mynt.
-
Jag hoppas att regeringen i sin kommande proposition om äktenskap (om den någonsin kommer) anbefaller civilrättsligt äktenskap. Den bästa lösningen för alla berörda parter är nämligen civilrättslig.
-
HBT-socialdemokraterna: Inför civiläktenskap - gör äktenskapet både könsneutralt och religiöst obundet
DeepEdition brukar inte blogga om politiska frågor, men har gjort ett undantag (precis som företaget Google har sagt nej till Proposition 8).
Thomas Hartman har skrivit i Västerbottens-Kuriren: Jag väntar fortfarande på Anders Sellström. Hotar bögar och kvinnliga präster kyrkans överlevnad?
Anders Sellström vägrar ta avstånd från kd:s bögnoja
ArvidFalk, Kristian Krassman, Kristina af Knusselbo och även vår moderata handelsminister Ewa Björling är för civilrättsligt äktenskap i sin blogg Frihandelsministern

Inga kommentarer: