Rosa bandet - en kampanj som tappat proportionerna?

I Högdalen finns en mycket trevlig blomaffär. Skyltfönstret har den senaste tiden kombinerat brandgula pumpadekorationer (Halloween) med rosa ballonger och en skylt där det står att de stödjer Canerfondens Rosa bandet-kampanj. Symbolen Rosa bandet används nu för att sälja allt "från underkläder till hygienartiklar".
-
SvD har granskat kampanjen: Trots att pengarna uppfattas vara riktade till bröstcancerforskningen är det bara en tredjedel av de insamlade medlen som går till ren forskning på detta område. Mer än en fjärdedel, 44 miljoner, används till insamlings- och administrationskostnader. I sex år har Cancerfonden anordnat Rosa Bandet-kampanjen under oktober månad med en tv-sänd gala som kulmen. Allt fler miljoner har strömmat in. Rosa Bandet är en av de största succéerna i Sverige även om det ännu är oklart om insamlingsmålet på 57 miljoner kommer att kunna uppnås i år. Men den givare som vill veta hur pengarna används får ingen hjälp av Cancerfonden. Rosa Bandet särredovisas nämligen inte utan ingår i Cancerfondens alla andra inkomster.
-
Till SvD säger Ingrid Kössler, ordförande i BRO: Visst är det viktigt att dra in pengar till forskningen men inte till vilket pris som helst. När man börjar kunna snyta sig i rosabandet- näsdukar och torka sig i rosabandet- toapapper har det gått för långt. Hon uttrycker rädsla för att symbolen slits ut om den används i ”tid och otid”. Hennes rädsla är befogad.
-
Cancerfonden bemöter kritiken på sin hemsida: Cancerfonden välkomnar denna typ av granskning då det är viktigt för oss att givarna känner sig trygga med vart pengarna går. Men vi tycker också att det är viktigt att förtydliga några saker [...]Mellan åren 2003-2006 gick 72 procent till ändamålet; bröstcancerforskning, grundforskning samt informations- och kunskapsspridning om bröstcancer. Av de insamlade medlen 2007 gick 81 procent till kampanjens ändamål vilket är ett bevis för att insamlings- och administrationskostnaderna sänks ju längre kampanjen pågår. Detta innebär att för åren 2003-2007 har 74 procent av de insamlade medlen gått till ändamålen.
-
Bloggen Genusperspektiv ställer tre relevanta frågor: 1. Vilka insatser har gjorts för de 35 miljoner kronor från Rosa Bandet som uppges ha gått till informationsarbete om bröstcancer?
2. Varför måste Rosa Bandet designas om varje år och vad kostar det?
3. Hur mycket tjänar alla inblandade affärskedjor och butiker på kampanjen, särskilt Rosa lördagen som genomförs i flera stora köpcentrum?
-
Jinge skriver:
Det är inte första gången som insamlingar tenderar att kosta så mycket så att det knappt blir något över till det ändamål som insamlingen sades vara till för. Det verkar nästan som vissa insamlingar är mer en affärsidé än ett försök att dra ihop pengar till något vettigt.
Jag har givetvis svårt att bedöma vilken nivå på utgifterna som är rimlig, men i det här fallet så skulle jag tro att 44 miljoner räcker till rätt många anställda och ett snyggt kontor – i flera år.
När jag har sett människor gå omkring med det rosa bandet så har jag tänkt att de skänkt en slant till cancerforskningen. Det stämmer, men det är uppenbarligen minst lika adekvat att tolka bandet som ett tecken på att de blivit lurade.
-

Inga kommentarer: