Fred Phelps - vilken galning!


Efter inslaget ovan var jag tvungen att gå in på sidan God hates Sweden. Sweden's Evil Government visar en stor bild på Carl XVI Gustaf. Jag säger bara shit och så tänker jag på Åke Green och hans predikan. Jag undrar fortfarande om det verkligen är religionsfrihet/yttrandefrihet att säga: Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Vad gör vi med cancersvulster? Jo, antingen skär vi bort dem eller strålar bort dem. Om det är religionsfrihet att vilja göra sig av med hbt-personer, då vet det faaaaaaan. För mig är det fortfarande ett solklart fall - hets mot hbtpersoner.

5 kommentarer:

Björn Fridén sa...

fast alliansen har ju sagt att det är bra att arbeta om man har cancer, så…

Anonym sa...

Rent medicinskt finns det inget som säger att en cancerdiagnos innebär att man inte är arbetsförmögen.
Perioderna av cytostatikabehandling kan man väl tänka sig vara hemma (ffa pga illamåendet och yrseln) - men dessa perioder pågår ju knappast året runt precis!

Det är väldigt kränkande mot oss cancerpatienter att denne "Björn F." insinuerar att vi inte skulle klara av att arbeta. Självfallet gör de flesta av oss det! Kanske inte alltid med just de arbetsuppgifter vi hade före sjukdomstiden - men då får man ju tänka om och byta till andra uppgifter eller arbetsområde!

Tvärtom pekar arbetslivsforskning på att arbete inte enbart får oss alla (friska som sjuka) att känna välmående - det kan även fungera stärkande för oss med svåra sjukdomar!
Givetvis är det bra att arbeta - oavsett om man är "frisk" eller "sjuk" (allt efter hur ev begränsande sjukdomen nu är)!
Dessutom är det ju en privatekonomisk (OCH samhällsekonomisk) nödvändighet att man arbetar!

Arbete ÄR sålund bra.

Vad skulle alternativet vara?
Vissa arbetar och andra ligger hemma i kökssoffan à la Kronblom?

Vad vill Björn F göra med cancersjuka - utestänga dem helt från arbetslivet?
Ättestupan kanske?
Bidragsberoende tristess och isolering?
Fy fan!

Anonym sa...

Eller en tid till återhämtning utan att din ekonomi går på grund. För att sedan stärkt gå tillbaks till arbeter och fungera fullt ut.

Alexandra Einerstam sa...

Björn F. försökte inte kränka cancerpatienter, snarare tvärtom. Han är kritisk mot borgarnas politik som slår hårt mot bland annat cancerpatienter.

Anonym sa...

Givetvis uttrycker sig Björn F. kränkande!

Och mig veterligen har inte regeringens politik på något sätt drabbat cancerpatienter ev hårdare än andra människor. Vad bygger man ett sådant sjukt påstående på???

Regeringens politik har överhuvudtaget inte slagit hårt mot någon annan än ev mot de som inte ids lyfta röven från tv-fåtöljen och se till att tjäna sitt eget levebröd. Och mig veterligen existerar det inte en enda människa med vett i skallen som inte tycker att just dylikt klientel bör känna på ev hårdare nypor.
Hatten av för det!

Att påstå att cancerpatienter(!) nödvändigtvis(?) tillhör detta klientel, som BF ju faktiskt insinuerar, är verkligen totalt huvudlöst! Om ej inte helt oväntat.