Könsneutralt äktenskap i skuggan av presidentkampanjen i USA - Del II

I såväl USA som Sverige har frågan om en könsneutral äktenskapsbalk hamnat i skuggan av presidentvalet i USA. Just nu råder det (med rätta) Obamafeber i hela världen. Svenska tidningar är fyllda med USA-valet. 10 sidor är inte ovanligt. För någon dag sedan såg jag en nyhetssändning som endast innehöll fler inslag med olika infallsvinklar om presidentvalet. En nyhet!
-
Tror ni att det var någon slump att statsminister Fredrik Reinfeldt gick ut med sin nyhet om könsneutrala äktenskap igår? Nej, ensamvargen Reinfeldt är strateg ut i fingerspetsarna. Hans förhoppning var att denna nyhet skulle drunkna i informationsflödet. Ett exempel är att intervjun med mig och Åsa fick inte plats i DN:s pappersupplaga, men återfinns dock på DN.se.
knuff.se dominerar (i skrivandets stund bör tilläggas) frågan om könsneutrala äktenskap (se bild ovan).
-
Tisdag 4 november valde USA inte bara en ny president. Samma dag skedde också en rad folkomröstningar i olika frågor. Kalifornien folkomröstade bland annat om ett förbud mot homosexuellas rätt att gifta sig på samma villkor som heterosexuella. Den så kallade Proposition 8.
-
Kalifornien förbjuder samkönade äktenskap. Det hårt debatterade förslaget Proposition 8 gick igenom med röstsiffrorna 52,5 procent mot 47,5.
Både förespråkare och motståndare till förslaget verkar eniga om att debatten om barnen och om kyrkorna blev en viktig orsak till valresultatet.
Los Angeles Times uppger att många på ja-sidan, alltså motståndarna till samkönade äktenskap, fruktade att ett nej till Proposition 8 skulle ha inneburit att deras barn i framtiden kommer att "indoktrineras" i skolan. De fruktade också att kyrkor som inte utför homo-vigslar skulle drabbas av sanktioner.
- Det var mästerligt av ja-kampanjen att lyfta upp frågan om vad det kan betyda för skolsystemet, säger den republikanske politiske konsulten Wayne Johnson till Los Angeles Times.
Taktiken var att så osäkerhet bland dem som annars kunde tänkas resonera: "Jag struntar i vad andra har för sig, så länge det inte skadar mig".
Förstämningen var stor bland förslagets motståndare, alltså de som vill tillåta samkönade äktenskap.
- Jag är glad - och jag är förkrossad, säger Chris Turman, med hänvisning till att han under dagen hade röstat för Barack Obama och mot Proposition 8.
Han och en vän bar skyltar föreställande separata dricksfontäner för homosexuella och strejta, med den tydliga referensen till hur afroamerikaner hade det före medborgarrättsrörelsens kamp.
Det var i maj som delstatens Högsta domstol i ett utslag konstaterade att det strider mot landets konstitution om man inte tillåter homosexuella att gifta sig. Under perioden den 17 juni fram till den här veckan har många homosexuella gift sig. De är nu mycket oroliga för om deras äktenskap kommer att räknas rent juridiskt.
Det har ifrågasatts om San Franciscos borgmästare Gavin Newsom har drivit frågan för hårt, innan folket var redo. Han säger dock att han inte ångrar någonting.
-
I USA lyckades alltså den kristna högern. Här i Sverige satte Reinfeldt dock ner foten, pressad av den kritik som förekommit (att kristdemokraterna har moderaterna i en rävsax). I gammalmedia och ny media läser vi om besvikna kristdemokrater. De menar att övriga allianspartier skulle ha gått med på deras förslag om civilrättsligt äktenskap.
-
Bakgrunden till propositionen var att Kaliforniens högsta domstol i maj beslutade att den då gällande lagen som utestängde homosexuella från äktenskapet stred mot USA:s konstitution. Efter det beslutet startades en stark motrörelse, som konkretiserades i Proposition 8. Under kampanjens slutspurt flögs bland annat Åke Green in för att spela martyr och sprida myter och vanföreställningar om "religionsförföljelserna" i Sverige.Och nu har alltså delstatens invånare i beslutat att de vill gå tillbaka till den okonstitutionella ordningen som exkluderar homosexuella från äktenskapet. Jag får ofta intrycket av att amerikanare är väldigt stolta över sin konstitution. Den nu aktuella folkomröstningen visar emellertid på raka motsatsen.Liknande lagar antogs i Florida och Arizona.
-
Att kristdemokraternas förslag om civilrättsligt äktenskap inte har ett dyft att göra med människors lika rätt, förnekar de. Läs till exempel blogginlägget på Skick Charlie Weimers ljuger öppet. Jag har tidigare skrivit att oavset vad den bakomliggande orsaken är för kristdemokraternas förslag om civilrättsligt äktenskap, blir slutresultatet ändock att civilrättsligt äktenskap möjliggör för hbt-personer att äkta sin käresta.
-
Att Charlie Weimar så gärna vill framställa det som att RFSU, Humanisterna med flera kommit till samma slutsats som kristdemokraterna OCH av samma orsaker som kristdemokraterna och därför förespråkar civilrättsligt äktenskap, är löjeväckande.
-

Inga kommentarer: