First we take Manhattan, then we take Berlin

Först könsneutralt äktenskap - sedan civiläktenskap! skriver Håkan Andersson, förbundsordförande för HBT-socialdemokraterna, på QX Debatt:Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har lagt en gemensam motion om Könsneutral äktenskapsbalk. Där föreslås riksdagen ställa sig bakom huvuddelen av utredarens förslag. Motionen innehåller ett fullständigt lagförslag. Bästa sättet för borgerliga riksdagsledamöter som vill åstadkomma en könsneutral äktenskapslagstiftning är därför att bifalla oppositionens förslag.Ja, men tänk om moderaterna, centern och folkpartiet inte röstar ja till oppositionens motion? Vad händer då?Tänk om oppositionen inte röstar ja till någon av borgarnas motioner om en könsneutral äktenskapsbalk? Vad händer då?Dragkampen om könsneutrala äktenskap fortsätter.To be continued...

(Foto: Everysport)

Inga kommentarer: