Privatläkare blir inte polisanmäld

En privatläkare har överdebiterat Stockholms läns landsting med en miljon kronor. Istället för att bli polisanmäld skall nu privatläkaren betala av sin skuld. 1 miljon i feldebitering? Feldebitering?! Detta är stöld och skall polisanmälas.
-
Dagens medicin: Birgitta Rydberg (fp), biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, har förespråkat en tuff linje mot privatpraktiker som feldebiterar landstinget. Hon ser ingen risk för att valet att inte polisanmäla läkaren kan uppfattas som att han får köpa sig fri.
– Nej, men generellt tycker jag att både vi och Socialstyrelsen ska polisanmäla oftare i preventivt syfte.
-

Inga kommentarer: