Krafttag mot hiv

Idag på SvD Brännpunkt gör S, V och MP ett gemensamt utspel om hiv. Ett välbehövligt sådant. Precis som artikelförfattarna skriver har debatten om hiv och aids tystnat. Hur kommer det sig? Frågan är retorisk, då vi vet att frågan om hiv ligger på Kristdemokraternas bord. Socialminister Göran Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson på Socialdepartementet är de två bromsklossarna, men vi får inte glömma att vi har en Moderatstyrd regering, så därför ligger det på hela regeringens ansvar att vi nu tar krafttag mot hiv, men så länge Kristdemokraterna får husera fritt på Socialdepartementet kommer endast förslagavhållsamhet att komma därifrån. Det förebyggande arbetet mot hiv vill Hägglund och Larsson förlägga till Afrika. Miljoner vill de satsa på att predika avhållsamhet i Afrika. För Kristdemokraterna ser inte att arbetet mot hiv även måste ske i Sverige och det med mer än förslag på avhållsamhet. Bloggen Mothugg skriver:
-
Mellan raderna läser vi gammal hederlig missionärsrasism i idén att aidsepidemin beror på att afrikaner inte kan hålla sin sexualitet i styr. Vildarna ska tuktas, kristnas och civiliseras!
-
S, V och MP vill ta krafttag mot hiv medelst ett fempunktsprogram:
-
¤ En satsning på 10 miljoner kronor för en målgruppsinriktad informationskampanj.
¤ Ungdomsmottagningar och UMO ska hålla öppet hela sommaren och ha hbt-kompetens.
¤ En utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.
¤ Införandet ett sprututbytesprogram i Stockholms län.
¤ Se över smittskyddslagen, som i sin nuvarande utformning stigmatiserar hiv-positiva.
-
Jag håller det för troligt att de två första punkterna kan även Kristdemokraterna (läs den Moderatstyrda regeringen) svälja. Punkt tre kan M, FP och C gå med på, men inte Kristdemokraterna. Det är de två sista punkterna som är kontroversiella, även i mitt eget parti. Det finns till och med HBT-socialdemokrater som inte vill se ett sprututbytesprogram och som inte vill att informationsplikten i smittskyddslagen ska avskaffas.
-
Jag ställer mig positiv till såväl ett sprututbytesprogram som att informationsplikten slopas. Informationsplikten är nämligen kontraprodukt, vilket jag har skrivit om tidigare. I och med oppositionens utspel på Brännpunkt hoppas jag att debatten om hiv och aids åter vaknar till liv.

Inga kommentarer: