Friskolorna är (tyvärr) här för att stanna

Varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga.
-
När jag läste Anne-Marie Lindgrens rapport Ta tillbaka demokratin blev jag chockerad över hur våra skattepengar försvann ut ur landet och inte gick tillbaka till skola, vård och omsorg. Riskkapitalbolag ser friskolorna som en lukrativ bransch. Lättförtjänta pengar, bättre utdelning än porrbranschen. För tanken med friskolor (eller som jag hellre vill kalla dem - privata skolor) var väl ändock att de skulle vara kooperativa företag med föräldrar och/eller personal? I Stockholm har vi sett en överetablering av privata skolor. En överetablering på bekostnad av de kommunala skolorna. Jag vet att friskolorna är här för att stanna, men vi politiker har ett ansvar för att skattepengarna används effektivt, att alla skolor följer skollagen och att det finns en bra mix mellan privata och kommunala skolor.
-
Idag skriver Carin Jämtin på DN debatt en artikel som jag fullt och fast ställer mig bakom. Jämtin skriver bland annat:
-
Men vi ser nu att även om välfärden bekostas av alla oss skattebetalare gemensamt, så kommer inte vinsterna alla till del. Förra året skedde utdelning av vinst till ägarna i vart tredje friskolebolag. År 2007 fick aktieägarna i friskolorna i Stockholms län 39,6 miljoner kronor i utdelning, enligt en sammanställning av SVT:s Rapport. I hela Sverige var utdelningen 84 miljoner kronor. Själva vinsterna var ännu större.
Samtidigt slutade mer än var tionde elev nian utan att ha behörighet till gymnasiet. Vi ser alltså att stora delar av de vinster som uppstår i friskolorna hamnar i aktie­ägarnas fickor i stället för att komma eleverna till del.
84 miljoner kronor skulle ha räckt till många timmars extra stödundervisning. Kanske skulle det ha kunnat hjälpa några fler elever att bli behöriga till gymnasiet – det kan vi inte veta.
-
För övrig anser jag att vi politiker ska sätta stopp för friskolor som drivs på konfessionell grund.
-

4 kommentarer:

Mounir sa...

Men varför tycker du som du tycker? Jämför gärna med min kommentar http://www.skick.se/2009/07/carin-jamtin-raffland-om-vinstskandal.html

Johan Westerholm sa...

konfessionell....

Alexandra Einerstam sa...

Mounir - våra skattepengar går inte tillbaka till skolorna - de går rakt ner i aktieägarnas fickor.
Johan - jag var trött. Nu har jag ändrat.

Mattias sa...

Jag önskar att Jämtin kunde förklara varför friskolor inte får gå med vinst om de företag som leverar maten till skolorna får gå med vinst. Eller varför de företag som bygger landets vägar åt Vägverket får gå med vinst? Eller varför de företag som tillverkar magsårsmedicin och säljer till landstingen får gå med vinst. Är idealet att Sverige ska bli något slags Nordkorea?