Tjänstgöring

Ovan: Victor Harju (SSU) och Petra Larsson (Kommunal)
Nedan: Kerstin Haglö (riksdagsledamot S) och Alexandra Einerstam (HBT-socialdemokrater)

Inga kommentarer: