I allmänhetens tjänst?

Public service kan beteckna kontroll, oftast utövad av staten eller någon myndighet/Wikipedia
-
Jag älskar public service. SVT och SR är i allmänhetens tjänst och skall därför vara under statligt flagg. Public service spelar en viktig roll i vårt samhälle. Därför känns det tungt att, medelst detta inlägg, informera er läsare om att vi inte
längre har public service. Statlig television is no more.
-
Svenskt Näringsliv har tagit över i och med den nybildade arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. Så här skriver Almega i ett pressmeddelande:
-
Arbetsgivarfrågorna är viktiga för så stora företag som SVT, SR och UR, men även för dotterföretagen SRF och RIKAB. Den kompetens och styrka som nu skapas med Medieföretagen, tillsammans med Almegas resurser, kommer att vara viktiga för alla medieföretag i Sverige.
-
Varför skriver inte gammelmedia om detta? Det enda jag hittar om detta är på Journalisten.se, där Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén säger:
-
Med tanke på mediernas roll och speciellt med tanke på den specifika ställning som SR/SVT/UR har, så får vi hoppas att de behåller sitt oberoende och inte blir en del av Svenskt näringslivs opinionsbildande del.
-
Ja, man kan verkligen hoppas att de behåller sitt oberoende, men jag tror inte för ett ögonblick att så kommer att vara fallet, nu när Svenskt Näringsliv har kommit över denna kronjuvel.
-
Mona for president, Daniel Suhonen och Jytte Guteland skriver också om detta.

Inga kommentarer: