Ytterligare effekter av Vårdslakt Stockholm

Idag skriver forskareDN Debatt att den hysteriska privatiseringsvåg som sköljt över Sverige, i och med att den Moderatstyrda regeringen styre, hotar forskningen. Forskarna Bente Karlsson (arkivarie) och Maria Björk doktorand i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet skriver bland annat:
-
I Stockholm har landstinget valt att upphandla stora delar av både primärvården och den öppna psykiatrin. En för de allra flesta okänd konsekvens av privatiseringen är att offentlighetsprincipen urholkas. Patientjournalen, som i den offentliga vården har status av allmän handling, skyddad av offentlighetsprincipen, tappar hos den privata vårdgivaren denna status. Privatiseringen av vården hotar därmed allmänhetens möjlighet till insyn såväl som framtida forskares källmaterial.
-
Forskarna skriver även att de inte menar att privatiseringen i sig är av ondo, men att den sker utan en fullvärdig konsekvensanalys är beklämmande.
-
Ja, någon konsekvensanalys existerar inte vad beträffar utförsäljningen. Det här handlar endast om Moderaternas ideologi. De struntar i om Vårdval Stockholm inte fungerar. För dem handlar det om Marknaden och inte människan. För oss Socialdemokrater handlar det om att sätta människan före Marknaden.
-
Tidigare inlägg:
Vårdslakt Stockholm (Del II)
VÅRDSLAKT STOCKHOLM
Borgarna bedriver en cynisk klasspolitik
Vårdtvång Stockholm del II
Vårdtvång Stockholm
Filippa Reinfeldt spelar huvudrollen i dokusåpan Vårdslakt Stockholm

Inga kommentarer: