Seminarium: Surrogatmödraskap

Jag har skrivit en motion om surrogatmödraskap där jag vill att en utredning tillsätts med uppdraget att utreda frågan om surrogatmödraskap närmare ur ett socialdemokratiskt perspektiv. För Socialdemokraterna är frågan om surrogatmödraskap svårt. Carina Hägg har i en motion skrivit:
-
De som ställer upp som surrogatmammor är vanligen fattiga eller på något annat sätt utsatta kvinnor. Att köpa en kvinnas livmoder strider mot ambitionen om rättvisa och jämlikhet [...] Det är viktigt att vi bestämt tar avstånd från utvecklingen med handel med surrogatmödraskap.
-
Liberaler verkar inte ha något problem med surrogatmödraskap och därför tänker jag gå på Samtal om surrogatmödraskap som RFSU, RFSL Ungdom och Grön arrangerar, för att höra deras argument för surrogatmödraskap.
-
Medverkande: Ulrika Lorentzi, författare till boken "Något bara kvinnor kan – normer, biologi och graviditet", Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Folkpartiet och ordförande i Liberala Kvinnor, Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Folkpartiet, Ulrika Westerlund, vice förbundsordförande i RFSL, Fredrik Eng, ordförande för och initiativtagare till Föreningen för Surrogatmödraskap och Jakop Dalunde, språkrör för Grön Ungdom.Moderator: Tasso Stafilidis, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet och grundare av riksdagens hbt-grupp.
-
Tidigare inlägg: Surrogatmödraskap

Inga kommentarer: