RFSL:s pressmeddelande beträffande könsneutrala äktenskap

Vårbröllop möjligt för Alexandra och Åsa

Idag är den sista dagen för att motionera i frågan om äktenskap. Då regeringen inte kunde komma överens i frågan lämnades den över till riksdagen.

Samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna har lagt partimotioner där de vill införa en könsneutral äktenskapslag. En av de skillnader som finns är när lagen skall träda i kraft.

- Vi som har väntat så länge på en likställdhet inför lagen vill uppmana riksdagens partier att lägga blockpolitiken åt sidan i en frågan där det finns bred politisk enighet, säger Sören Juvas förbundsordförande i RFSL.

I den motion som läggs av Centerpartiet, folkpartiet och moderaterna föreslås lagen träda i kraft redan första maj. Den motion som sedan tidigare har funnits från socialdemokraterna, vänsterpartiet och Miljöpartiet var förslaget att lagen skulle träda i kraft 1 januari 2010.

- Det planeras redan bröllop på flera håll i landet, det skulle vara ovärdigt om de här paren inte skulle få möjlighet att gifta sig på grund av prestigefylld blockpolitik. Ta nu det beslut som innebär att dessa par kan få gifta sig redan i Maj, avslutar Sören Juvas förbundsordförande i RFSL.

4 kommentarer:

Ida sa...

En annan viktig fråga: Ska kristdemokrater ha rätt att gifta sig?

Alexandra Einerstam sa...

Hej Ida! Svaret på den frågan är ett rungande JA *ler*

Anonym sa...

Heja RFSL, och alla riksdagsledamöter som nu ska se till att vi får en rättvis äktenskapslag!

Jan Lindholm sa...

Det är inte sant som RFSL skriver att oppositionspartierna vill genomföra en könsneutral äktenskapslag först den 1/1 2010. Vi ville genomförade den redan 1/1 2008 men hindrades av en enig regering. Vi har tre gånger försökt tvinga de tre borgerliga partier som påstår sig vara för en sådan lag att tillåta riksdagen ta det initiativ som de först nu släpper fram. Dom har altså försinkat lagstiftninge i mer än ett år. Det är fel att jämröra vår motion från september 2008 med den motion M,C och FP lagt nu. Då utgick vi från fortsatt hårt motstånd från alla regeringspartierna varför tidpunkten blev sen. Nu bör man jämföra den borgerliga motionen med vår följdmotion på regeringens propp. Jag har fått många förfrågningar som bygger på denna felaktiga bild och hoppas på detta sätt kunna rätta till den. Vår avsikt har aldrig varit att det skulle ta så här lång tid så de tisdangivelser vi har angett har snarast speglat vår bedömning av den långbänk regeringen skulle kunna skapa.