Vad har Riksantikvarieämbetet gemensamt med Konstrådet?

Jag fasar för "Den stora kulturutredningen". Min rädsla för denna utredning är inte obefogad. Jag läser i SvD och DN att Riksantikvarieämbetet ska slås samman med Konstrådet. Idioti!
-
Ting och Tankar skriver på sin blogg: I nuläget lider arkeologin ganska svårt av att sakna en fristående kontrollerande myndighet som kan säkerställa kvaliteten på utgrävningar, i uppdragsarkeologins tidevarv. Dessutom behövs det en organisation som på ett seriöst och långsiktigt sätt kan värna om information, databaser och fornlämningsuppgifter för studenter, forskare och en intresserad allmänhet. I nuläget flyter det uppdraget lite mellan RAÄ, Vitterhetens bibliotek, ATA och Historiska museet - det enda som är gemensamt är underfinansiering för en långsiktig strategi som bör inbegripa digitalisering och tillgängliggörande av arkiven och samlingarna i större utsträckning än idag. Jag hoppas att utredningen inte kommer föreslå en vision av RAÄ som främst inriktad på att putsa runstenar och piffa upp fäbodar.
-
Jag håller med Åsa M. Larsson till fullo!
-
Kulturutredningen kommer den 12/2 och Museiutredningen den 16/2.
-
Kulturekonomi har också bloggat om detta.
-
Tidigare inlägg:

Inga kommentarer: