Sex av sju riksdagspartier kommer att skriva historia


Det har varit många turer kring könsneutrala äktenskap. Nu verkar det dock som om dragkrampen mellan de två blocken slutar oavgjort.
-
Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet har i dagens utspel fått stora delar av media att tro att det är dessa tre partier som kommer att avgöra frågan om en könsneutral äktenskapsbalk.
-
Trots att jag är partipolitiskt aktiv har jag hela tiden önskat att de sex riksdagspartier, som är för könsneutrala äktenskap, gemensamt arbetat fram ett lagförslag redan från första början. Nu kanske min önskan går i uppfyllelse, då Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sträcker ut handen.
-
För om oppositionen hade velat, kunde de ha jävlats riktigt med M, C och Fp. Om de två motionerna hade ställts mot varandra i kammaren, så skulle oppositionens motion ha vunnit, då oppositionen är i majoritet i just denna fråga. Utan Kd, befinner sig M, C och Fp nämligen i minoritet. Inte i min vildaste fantasi kan jag se att Kd rösta på en borgerlig motion som är för en könsneutral äktenskapsbalk.
-
Nu kommer frågan om könsneutrala äktenskap att behandlas av Civilutskottet (om jag nu har förstått saken rätt). Civilutskottet kommer att få i uppdrag att utarbeta ett lagförslag. Det innebär således att sex av sju riksdagspartier kommer att skriva historia och vi får en könsneutral äktenskapsbalk.
-
Detta kommer (om allt går vägen) att ske 1 maj 2009. I ett tidigare inlägg frågade jag min fästmö Åsa om vi ska gifta oss 1 maj. Nu kanske det blir så. Vi vill ju äkta varandra, inte registrera partnerskap.
-

Inga kommentarer: