Högskolestudenter får ännu mindre undervisning

Heltidsstudier på universitet eller högskola kan innebära endast två 90-minutersföreläsningar per vecka. Minst sex timmars föreläsning och tre seminarier i veckan beräknade Högskoleutredningen 1992.
-
När jag pluggade humaniora på 90-talet, hade vi ganska många föreläsningar och seminarier, men inte i närheten av hur mycket undervisningsbunden tid min kompis Maria hade. Hon pluggade nämligen pluggade mikrobiologi.
-
Det var med andra ord mycket självstudier. Många timmar spenderades i studentrummet, på caféer eller på Carolina Rediviva. Föreläsningarna och seminarierna var oerhört viktiga, såväl kunskapsmässigt som socialt. Föreläsningar och seminarier gav ypperliga tillfällen till fördjupning.
-
Att det var mycket självstudier passade mig utmärkt. Dock kräver självstudier disciplin. Några av mina kursare, som kom direkt från gymnasiet, klarade inte av omställningen till universitetet. För mig var det tvärtom. Jag hatade gymnasiet, men blommade upp när jag började plugga vid Uppsala Universitet. Jag har till och med pluggat på distans och det fungerade också.
-
Jag anser dock att studenter vid högskola och universitet har rätt till mer än två föreläsningar i veckan. Att ta studielån bara för att få en litteraturlista och därefter ett datum för tentamen - nej tack!
-

Inga kommentarer: