Moderaternas, centerpartiets och folkpartiets pressmeddelande om könsneutrala äktenskap

Idag lämnar moderaterna, centerpartiet och folkpartiet in en gemensam motion om könsneutrala äktenskap. "Motionen/förslaget innebär att Sverige kan få könsneutrala äktenskap från 1 maj 2009", skriver Moderaterna på sin hemsida.
-
Sydsvenskan, SR/Ekot, DN, SvD, Aftonbladet

9 kommentarer:

Anonym sa...

Kommer det att förrättas homosexuella vigslar i våra moskéer enligt detta förslag?

Alexandra Einerstam sa...

I motsats till Svenska kyrkan har inte moskéer juridisk vigselrätt.

Anonym sa...

Förvisso har inte moskéer vigselrätt. Men alla andra trosamfund som har det. Katolska kyrkan m.fl. Så låt inga trosamfund ha kvar vigselrätten, så kan var och en få ha sin religiösa trosuppfattning i fred. Nu har helt plötsligt Svenska Kyrkan blivit politiserad vilket är oerhört olyckligt. Medan de politiska partierna försöker göra tvärt om att bli en trosuppfattning.
Varför skall minoriteten få majoritet i ett demokratiskt samhälle?
Likväl som att vissa städers stadsdelar numera kan ha helt andra värderingar och utbud än staden i övrigt, kommer landet Sverige i framtiden enbart vara en benämning rent geografiskt på Världskartan.
Därigenom kan man nog anse att även Sverige av i dag går raka motsatsen till övriga världen, där man nu försöker se vad minsta gemensamma samsynen är på kulturella och religiösa frågor.
Se bara på Sovjetunionens sönderfall, varför jo estniska minoriteter med kulturella – religiösa värderingar skapade försöker skapa sin egen stat.
Med andra ord är det verkligen detta vi vill i en fungerande demokrati? Där man tar hänsyn till ett majoritetsbeslut antingen genom folkomröstning eller låter de förtroendevalda fråga deras uppdragsgivare nämligen Sveriges befolkning i detta fall. Men ack nej nu hänger man på en trendig minoritets påtryckningar

Alexandra Einerstam sa...

Oj, tillhör jag en "trendig minoritet".

För mig handlar det om alla människors lika rätt och värde. Det innebär att jag även kämpar för andras rättigheter och inte bara HBT-personers. Det kan vara diskrimineringsgrunder som kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder.

Anonym sa...

Men håller du inte med Anonym att det vore bättre att avpolitisera kyrkan genom att ta ifrån det kyrkliga äktenskapets dess juridiska betydelse? Dvs låta en enskild myndighet ha hand om alla partnerskap, oavsett religion eller sexualietet.

Alexandra Einerstam sa...

Just nu jobbar jag för en könsneutral äktenskapslag. Jag och HBT-socialdemokraterna i Stockholm vill gå steget längre och genomföra en civilrättsligt äktenskap.

Anonym sa...

Alexandra

Jodå, både muslimska och judiska samfund har juridisk vigselrätt. Var har du fått ifrån att muslimska samfund inte skulle ha det?

Och givetvis gäller enligt förslaget från m, c och fp samma regler för alla samfund dvs att de har RÄTT men inte blir tvingade att viga några par. De kan tom vägra viga grönhåriga personer om de skulle vilja det. Och så bör det var eftersom det för samfunden är en religiös ritual.

Däremot ska givetvis borgerliga vigselförrättare enligt förslaget från m, c och fp vara skyldiga att viga alla par eftersom de representerar det offentliga.

Bengt Held

Anonym sa...

Mattias

"Men håller du inte med Anonym att det vore bättre att avpolitisera kyrkan genom att ta ifrån det kyrkliga äktenskapets dess juridiska betydelse?"

Du blandar ihop saker. Svenska kyrkan har länge varit "politiserad" med flera partier som engagerar sig där och det har inte med äktenskapsdebatten att göra. Även med en civilrättslig äktenskapslag så skulle partierna vara kvar inom svenska kyrkan om de inte själv lämnar arbetet där.

Omvänt så kan partierna lämna svenska kyrkan även med en könsneutral äktenskapslag där Svenska kyrkan har vigselrätt.

Och dessutom så hade svenska kyrkan varit tvungna att diskutera om man ska välsigna samkönade par efter att de ingått äktenskap även om vi haft en civilrättslig äktenskapslag.

Bengt Held

Alexandra Einerstam sa...

Fel av mig:

Svenska kyrkan tillsammans med flera trossamfund med olika inriktningar har idag vigselrätt. Samtidigt så nekas några trossamfund denna rätt, oftast icke-kristna samfund, utan hänsyn till att vi inte längre har en statsreligion eller statskyrka.

Jag menar att med nuvarande lagstiftning finns det samfund som diskrimineras, då Svenska kyrkan tillsammans med vissa andra trossamfund har vigselrätt.