Pressmeddelande från S, V och MP beträffande könsneutral äktenskapsbalk

S, V och MP - Vi vill bidra till en snabb ändring av äktenskapslagen med bredast möjliga majoritet

Idag går tiden ut för motioner med anledning av regeringens proposition om äktenskapsfrågor. I propositionen avstod regeringen från att lämna förslag om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Den uppgiften överläts åt riksdagen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade i höstas in en motion om införande av en könsneutral äktenskapslagstiftning. M, FP och C ville inte stödja den rödgröna motionen, utan valde att gå fram med en egen motion, där Kristdemokraterna lämnas utanför. Utan stöd från KD saknar de borgerliga partierna majoritet i riksdagens civilutskott och i samband med att frågan behandlas i utskottet får den socialdemokratiska ordföranden i utskottet Carina Moberg utslagsröst.

– Vi inom S, V och MP har varit tydliga i vår ambition om att få en könsneutral äktenskapslagstiftning på plats så snart som möjligt. Vi vill lösa den här frågan snabbt, utan prestige och få till stånd en uppgörelse som sex partier i riksdagen kan stå bakom. Vi är givetvis öppna för samarbete med de tre borgerliga partier som vill ha en könsneutral äktenskapslagstiftning. Vi beklagar att regeringen inte kunnat enas i frågan och att det fördröjt beslutet. Den här frågan förtjänar en snabb och bred lösning, säger Carina Moberg (S), LiseLott Olsson (V), och Jan Lindholm (MP) i ett gemensamt uttalande.

Inga kommentarer: