Kulturutredningen har havererat...

... anser Susin Lindblom, som i protest har hoppat av litteraturgruppen. Lindbloms motiv är Kulturutredningens stora brister i kontakter med referensgruppen. Skulden lägger Lindblom främst på sekreteraren Keith Wijkander. I somras avgick dåvarande sekreteraren David Karlsson och informationschefen Yvonne Rock (med samma motivering som Susin Lindblom).
-
Keith Wijkander verkar vara en svår person att samarbeta med:
-
Keith Wijkander har varit i blåsväder många gånger förut. Som överantikvarie på Riksantikvarieämbetet i slutet av 90-talet råkade Wijkander i konflikt med personalen. RA:s arkeologer protesterade mot omorganisering och förtroendet för ledningen var obefintligt. År 2005 fick Wijkander avgå från sitt jobb som överintendent på Statens maritima museer efter en längre tids konflikter (DN).
-
Jag undrar vad Kulturutredningen pysslar med? Läs till exempel fler exempel på konstigheter här och här.

Inga kommentarer: