Moderaterna säger ja till könsneutral äktenskapslag

Jag tycker inte att vi ska ha lagstiftning som gör det möjligt att diskriminera grupper och jag tycker inte om att man använder religionen som skäl.
Sören Andersson (RFSL)
-
Igår skrev jag ett inlägg, där jag bland annat frågade var moderaterna står i frågan om könsneutralt äktenskap. Svaret, åtminstone från moderaternas partistyrelse, får jag i DN. Det är ett glädjande besked, om än att jag motsätter mig att de säger ja till en lagstiftning som fortfarande diskriminerar:
-
Dagens ordning där präster i Svenska kyrkan och vissa andra trossamfund har vigselrätt bör behållas. I enlighet med religionsfrihetens krav måste det få ankomma på trossamfunden att själv avgöra vilka vigslar som är förenliga med respektive samfunds trosuppfattning.
-
Varför är det ett så radikalt ställningstagande att trossamfunden inte ska kunna neka vigslar?
-
Även mitt eget parti, socialdemokraterna, kommer troligtvis att skriva under på allt i
Hans Regners betänkande. Inte ens mitt eget parti kommer att våga föreslå en könsneutral äktenskapslag som inte diskriminerar.
-
Ytterligare ett radikalt ställningstagande från min sida (och med andra ord inte partilinjens, mig veterligen) är att trossamfunden inte skall ha möjlighet att förätta juridiskt giltiga äktenskap. Det skall blott och bart vara en symbolhandling. Inför civiläktenskap* nu!
-
Det var dock inte en enig moderat partistyrelse som sade ja till "homoäktenskap". Gissa vem som reserverade sig mot beslutet. Jo, Hans Wallmark. Föga förvånande. En fråga till Hans Wallmark: Har du valt rätt parti? Du beter dig nämligen som en kristdemokrat.

-

* Civiläktenskap innebär att ett par vigs i exempelvis rådhuset eller tingsrätten. Det behöver inte vara nödvändigt ske med en ceremoni utan vigseln sker genom en registrering av äktenskapet hos myndigheterna. Därefter kan paret om de så önskar genomföra en välsignelseceremoni i en kyrka eller med annan religiös inramning. Denna ceremoni kommer troligtvis att se ut ungefär som idag. Givetvis går det också att ha icke-religiösa ceremonier!Civiläktenskap är vanligt i många länder, bland annat flera europeiska länder såsom Spanien, Frankrike och Tyskland. Civiläktenskap är inte en förutsättning för en könsneutral äktenskapslagstiftning men det är ett sätt. Civiläktenskap skulle undanröja risken för att en enskild person blir utlämnad till godtycke hos en präst eller annan vigselförrättare, då länsstyrelsen kommer att förordna personer som får utföra vigslar, oavsett kön på dem som vigs.

3 kommentarer:

Eva-Lena Jansson sa...

Tyckte precis som du tidigare att vigselrätten skulle vara förenad med en vigselplikt. Men efter att ha tagit del av Regners utredning så tycker jag att det viktigaste i nuläget måste vara lika rätt att få ingå äktenskap.

Anonym sa...

Äktenskapslagstiftningen fortsätter att vara diskriminerande även om homosexuella inkluderas. FInns många andra grupper i samhället som fortfarande inte är inkluderade. Vad för skäl har man att fortsätta diskrimineringen mot dem? Kyrkan har Guds ord att följa, om då man tvingas att inte följa Gud i en fråga.....varför ska då staten inte tvingas ha en lagstiftning då äktenskapet är för alla och inte bara för homo och hetro par?

Och varför är det bara kyrkan som ska tvingas ha cermonier som kyrkan inte har...varför inte andra föreningar....fotbollsklubben tex...det ingår inte i deras verksamhet...lika lite som i kyrkans.

Alexandra Einerstam sa...

Eva-Lena: ja, det viktigaste just nu är att få igenom en könsneutral äktenskapslag där Kammaren tvärpolitiskt röstar för en sådan lag.... om något/några år kanske svenska folket är redo för civiläktenskap?

Nineve: Ja, lagstiftningen diskriminerar... därför får vi aldrig nöja oss, utan fortsätta påpeka på fel och brister.

Jag tycker att det är helt ok att gifta sig på en fotbollsklubb. Det är bara det att trossamfunden anser sig ha ensamrätt till "äktenskap"