Jinges idédebatt kring socialdemokratin

Jag gillar när sossar är självkritiska. Just nu gillar jag Jinges inlägg Den socialdemokratiska idédebatten.

Men det innebär inte att jag håller med Jinge i allt Jinge säger...

SAP är fortfarande det största partiet i Sverige. Ett sådant stort parti har bredd. Denna bredd sträcker sig från vänster till höger. Denna bredd har resulterat i att SAP är det största partiet.

Det finns sossar (läs jag) som är vänster i vissa sakfrågor och höger i andra och därtill kommer de gånger vi har de så kallade "mittenfrågorna" eller tvärpolitiska frågorna. Mittenväljarna är numer majoriteten.

Om någon moderat (enligt Jinge) ändock känner sig som en sosse, bör vi inte välkomna henne eller honom?! Varför denna uppmaning att byta parti? För att vi skall komma tillbaka till regeringsställning? För att vi skall vinna flera väljare? För att Jinge anser att socialdemokratin har förlorat sin själ?

Klass kontra identitet. Är det det enda vi skall diskutera hädanefter? Klassanalys (=vänster) kontra Identitetspolitik (=höger)? Varför kan inte vissa inse att de inte står i diametral motsats till varandra? Att vi kan diskutera båda och omfamna båda? Att en människa består av många delar. En människa är inte bara sitt kön, sin klass, sin etnicitet, sin sexuella läggning, sin politiska läggning etc. Hon består av många delar!

Hur vänster vill Jinge att sossarna skall bli? Mer vänster än Vänstern? Social demokrat eller demokratisk socialist - kan man inte vara båda samtidigt? Kan inte jag som HBT-sosse få prata om såväl klassanalys som identitetspolitik? Har inte jag som sosse rätt att vara höger i vissa frågor och vänster i andra? Vill Jinge att jag byter parti?

Inga kommentarer: