Ruben Agnarsson vill inte bli kallad homofob

Frågan blir om man fortfarande får framföra åsikten i Sverige att ett barn mår bäst av att leva tillsammans med sin pappa och sin mamma, utan att för den skull kallas homofob? Får man lyfta fram egenskaper som trofasthet och återhållsamhet som eftersträvansvärda utan att kallas intolerant? Får man fortfarande kritisera RFSL för deras uppenbara koppling till pedofili utan att beskrivas som fördomsfull? Går det att hävda att äktenskapet i alla tider definierats som en förening mellan man och kvinna utan att framställas som trångsynt?
-
Dessa frågor (för jag uppfattar det som att de är flera, trots att han skriver "frågan") ställer sig Ruben Agnarsson (tidigare informationschef för Livets Ord) i Världen idag idag.
-
Åsiktsfrihet råder i Sverige, så visst kan Agnarsson framföra sina åsikter. En åsikt är ju en människas sätt att se på någonting. Det är en uppfattning, en tanke, ett betraktelsesätt, en idé, en tro.
-
Däremot är det inte fritt fram att hetsa mot homosexuella (om än den friande domen mot Åke Green gör att jag ibland är rädd för att det svenska rättsväsendet anser att det är fritt fram).
-
Vad jag vill veta är om Agnarssons åsikter är förankrade i något annat än hans tro? Har Agnarsson till exempel några vetenskapliga belägg för att barn mår bäst av att leva med sin mamma och sin pappa? Jag vill vidare veta hur han ser på till exempel de cirka 40 000 barn som lever i regnbågsfamiljer? Hur ser han på de barn som lever med enbart en förälder?
-
Han vill framföra åsikten att barn mår bäst med en mamma och en pappa (och mellan raderna tolkar jag "och sämst i regnbågskonstellationer") utan att bli kallad homofob.
-
Sorry Agnarsson. Dina åsikter i denna artikel och i tidigare artiklar gör dig till homofob i mina ögon.
-
Framför allt är Agnarsson homofob när han anser att RFSL har kopplingar till pedofili.
-
Agnarsson är då inte bara fördomsfull (vilket han inte vill beskrivas som, läser jag i artikeln) han är också ute och cyklar. Han jämställer homofobi med pedofili. Genom att komma med en sådan åsikt (läs förbannad lögn), går han emot sin egen bibel: Tredje Moseboken - I skolen icke stjäla eller ljuga eller begå något svek mot varandra. Det är snudd på hets mot homosexuella, enligt mig. Att ständigt komma med dylika uttalanden som överhuvudtaget inte har någon som helst verklighetsförankring.
-
Det går vidare att hävda, som Agnarsson gör i artikeln, att äktenskapet i alla tider definerats som en förening mellan man och kvinna. Det går att hävda detta, men återigen - finns det belägg för detta?
-
För mig är och förblir Ruben Agnarsson trångsynt, fördomsfull, intolerant och homofobisk. Jag anser att Agnarsson sprider lögner om homosexualitet. Kärleksbudskapet i Bibeln har uppenbarligen gått honom spårlöst förbi.
-
Huvudlinjen i artikeln är dock att Agnarsson anser att Levande Historia har "gått vilse". Agnarsson är glad över att Göran Persson tog iniativet till Om detta må ni berätta (oj, där var vi visst eniga jag och Agnarsson), men sedan har Agnarsson varit inne på hemsidan Forum för levande historia och undrar nu varför forumet bara fokuserar på Förintelsen (där inte bara judar mördades, utan även homosexuella) och HBT. Agnarsson undrar varför inte Forum för levande historia ägnar sig åt de andra brotten mot mänskligheten. Han anser att Levande historia borde skriva om kommunismens brott mot mänskligheten (istället för HBT undrar då jag?)
-
Levande Historia har nu börjat sitt arbete genom att skriva om bland annat: antisemitism, homofoba hatbrott, islamofobi och intolerans. Har Agnarsson förresten läst rapporterna om homofoba hatbrott och intolerans?
-
Forum för levande historia kommer att fortsätta ge ut rapporter och hålla i utbildningar, seminarier och debatter. Forum för levande historia kommer att fortsätta utge rapporter som i Agnarssons ögon är obekväma och "oviktiga". Slutligen är jag övertygad om att Forum för levande historia även kommer att avhandla de brott som begåtts i kommunismens namn.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att du orkar läsa Världen idag och kommentera den är beundrandsvärt. Han är ju dum i huvudet.

Anonym sa...

Oerhört imponerande av denne "anonym" att kalla ngn dum som man inte orkar läsa. Synsk?