Sympatiska moderater

Nej, jag har inte gått och blivit blå under helgen. Jag har dock varit utan papperstidningar och internet och har inte uppmärksammat debattartikeln i DN (publicerad i lördags) förrän nu.
-
Åtta moderata riksdagsledamöter som säger "vi driver fram en ny lag om vårt parti vacklar". Åtta moderater som kritiserar debattartikeln Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel.
-
De kritiserar vidare partikamraten Beatrice Ask:
-
Sedan ensamutredaren Hans Regnér överlämnat sitt slutbetänkande "Äktenskap för par med samma kön - vigselfrågor" (SOU 2007:17) till justitieminister Beatrice Ask har det varit ovanligt tyst i frågan i den offentliga debatten. Vi välkomnar därför att debatten nu är i gång.
-
Som den sosse jag är, har jag försökt hitta något negativt i artikeln, men icke... Den är bra! Moderat politik styr ju numer Svea Rike och om det innebär att en könsneutral äktenskapslagstiftning klubbas igenom i Kammaren, så fine!
-
Hur dessa moderater har kommit fram till detta rungande ja till könsneutralt äktenskap, skiljer sig något från socialdemokraterna. Att det är "moderata" värderingar att säga ja till en könsneutral äktenskapsbalk, mja... Moderater som pratar om allas lika värde och individens frihet till sina livsval, men som aldrig, aldrig, aldrig pratar om klass.
-
Människor i vårt samhälle ska inte diskrimineras på grund av kön, hudfärg, religion, etniskt ursprung eller sexuell läggning.
-
Jag hoppas att Finn Bengtsson och de andra sju moderaterna har möjlighet att övertala sin partikamrater att rösta för en könsneutral äktenskapsbalk. Jag gillar tvärpolitiska beslut i Kammaren.
-


Inga kommentarer: