Länsförsäkringar, lesbiska och hur det egentligen förhåller sig

Ovanstående är Jesper Nilssons tweets som satte igång en liten twitterbävning igår. Den spred sig sedan vidare till facebook. Länsförsäkringar (som också finns på twitter) fick många frågor och kommentarer om uppgiften stämde.

Jag ringde Suzanne Burdén, presschef för Länsförsäkringar i Stockholm och hon bad mig istället mejla henne. 17 minuter senare låg det ett standardsvar på Länsförsäkringars twitterkonto:Under dagen bevakade jag såväl min inkorg som Länsförsäkringars twitterkonto, i hopp om ett mer utförligt svar från Burdén och Länsförsäkringar. Något mejl från Burdén fick jag inte igår, men Länsförsäkringar levererade nedanstående tweet:

I och med denna tweet, gav sig även Paul Ronge in i "leken" och skriver att vad [Länsförsäkringar] insinuerar är att det lesbiska offret ljuger om orsaken till noll i skadestånd. Good luck! Ronge anser vidare att ifrågasätta kundens trovärdighet är den svåraste krisstrategin.

Krishanteringen från Länsförsäkringar har även jag synpunkter på, i synnerhet när jag läser det pressmeddelande som försäkringsbolaget lade ut sent igår kväll.

Problemet är att den lesbiska kvinnan inte har uttalat sig eller gett Länsförsäkringar sitt medgivande . Vi kan, i nuläget, inte veta hur det egentligen förhåller sig. Nu vill inte jag sätta press på kvinnan, men en tanke vore ju att hon använder sig utav sin vän Jesper Nilsson som till exempel kan lägga ut Länsförsäkringars beslut på nätet (namn borttaget om hon så önskar).

Står det uttryckligen i beslutet att lesbiska faktiskt kan välja om de ska kyssas offentligt eller inte och därför utgår ingen ersättning, bryter Länsförsäkringar mot diskrimineringslagen.

3 kommentarer:

Johan sa...

Se också Märit Rönnols uppgift från sent igår eftermiddags:

Uttalandet finns ej på papper; fälldes i diskussion efter beslutet om nekande till ersättning. Svårt att gå vidare med.

Anonym sa...

Oavsett om man är straight eller gay så hånglar man inte i tunnelbanan.

Som kvinna, feminist och lesbisk kan man tydligen bete sig hur som helst och sedan känna sig diskriminerad?

Provocerar man fram brott skall ersättning inte ges, det är solklart!

Anonym sa...

Först och främst är det tjejerna utsatts för av idioten på T-banan för j-ligt. Man ska få kyssa vem som helst, var som helst utan att bli trakasserad och misshandlad.
Men kärnfrågan här är ju en annan. Nämligen om Länsförsäkringar har nekat försäkringstagaren ersättning på rätt grunder eller inte.
Det är alltså inget skadeståndsärende mellan försäkringstagaren och Länsförsäkringar, utan det gäller ersättning från hemförsäkringens överfallsskydd vilket är något helt annat än skadestånd.
Efter att ha läst materialet som lagts ut på internet, och de uppgifter som framkommit på TV4 bl a, kan man inte komma fram till någon annan slutsats att (strikt juridiskt) Länsförsäkringar har handlat korrekt.
Det står uttryckligen i villkoren att om man inte uppfyller aktsamhetskraven, så kan man bli utan ersättning. I aktsamhetskraven ingår bl a att inte själv tillgripa våld eller uppträda provocerande i tal eller handling. Det som Länsförsäkringar syftar på i sitt skriftliga yttrande är att försäkringstagaren har initierat fysisk kontakt när hon slog mobiltelefonen ur handen på förövaren och därigenom tillgripit våld. Det spelar alltså ingen roll om våldet ligger inom ramen för nödvärnsrätten eller inte i det här fallet.
En del agitatorer pekar på den fällande domen vad avser misshandel i tingsrätten och fattar inte att det är två helt olika lagrum som är i spel, brottsbalken och försäkringsavtalslagen. Man kan ju som lekman tycka att det är skandal eftersom tjejen har fått skadestånd av tingsrätten och inte ansetts gjort något fel. Inom försäkringsavtalslagen och de villkor som gällde här finns inga undantag vad gäller nödvärn eller liknande som du har i brottsbalken.
Skule detta gå till rätten är Länsförsäkringar hemma när det gäller nekandet till ersättning.
Nästa fråga gäller diskriminering. Om det stämmer att puckot till handläggare sagt det som det publicerade materialet hävdar är det skandal och diskriminering. Men strikt juridiskt står ord mot ord, och bevisbördan ligger inte på Länsförsäkringar eftersom detta är muntliga uppgifter. Finns det inget inspelat material, så är det kört med någon fällande dom.
Anledningen till att Länsförsäkringar nu svängt i frågan är uteslutande av PR skäl. De vet mycket väl att de går fria juridiskt, men tack vare opinionen skadas varumärket om affären blir långvarig.

Skadereglering är en strikt juridisk process där man väger händelseförloppet och omständigheter vid skadetillfället mot gällande försäkringsvillkor.
Den enskilda handläggaren har misslyckats med att förklara detta för den upprörda försäkringstagaren och hennes ombud på ett tydligt sätt.

Något som är nästan lika upprörande är undantaget i överfallsskyddet som finns om man blir spöad av en familjemedlem. Blir man överfallen av någon som omfattas av samma hemförsäkring blir man alltså utan ersättning. Känn på den...