Skoluniform

Jag älskar de klassiska, engelska skoluniformerna. Jag önskade att jag hade fått bära en sådan, när jag gick i skolan.

När nu blivande partisekreterare, Carin Jämtin, enligt Expressen öppnar upp för skoluniform är det inte kavaj, vit skjorta/blus, slips och pullover/slipover hon ser framför sig. Nej, istället är det jeans, t-shirt och luvtröja. Boring!

Se gärna bildspelet First day of school: Hollywood in uniform.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller helt med. En klass i skoluniformer: Lookin'good.

En klass i samma dassiga hood's och billighetsjeans: Muppigt!

M. E. sa...

Har skrivet lite om det här (från min kommentar på http://mitt-i-steget.blogspot.com/2011/03/socialdemokraterna-att-ga-pa-tva-ben.html):

"
Jag tycker det är hög tid nu att både LO och (S) funderar över hur man kan skapa en gemenskapskänsla mellan arbetar- och medelklass, en ömsesidig respekt och en solidaritet. Skoluniform kan vara del av en strategi för att skapa en gemenskapskänsla i samhället, en könsneutral skoluniform som ej ger distinktiva klassassociationer (alltså inte som i England). Vidare borde man kanske försöka införa ett ämne i skolan som bland annat ger ett vetenskapligt klassperspektiv som visar hur olika klasser ger olika statistiska utfall osv., och även belyser hur klass-systemet fungerar i förhållande till exploatering. Det kunde kallas till exempel "Demokrati" och ge basala kunskaper i förhållande till att bilda sig en uppfattning av vad för sorts samhälle man vill ha, en helhetsbild av samhället, hur det fungerar, vilka implikationer det har. Det borde också uppmärksamma pengarnas roll i samhället och försöka bidra till större medvetenhet än vad som är fallet i dag när det gäller till exempel vad en produkt egentligen är. Det handlar om medvetenhet om en produkts nytta, hur mycket som går åt för att göra produkten osv. och även till exempel hur en produkt kan fungera ideologiskt i samhället. Jämförelser mellan produkter och reklamen för dessa vore också värdefull kunskap för att uppmuntra mera medvetenhet kring samhället. Jag tror också att allt fler produkter handlar om förströelse, och det vore värdefullt att låta skolan vara ett ställe som kunde uppmuntra folk att tänka efter innan man handlar en produkt, konsekvenserna det kan ha för ens framtid, hur det kan påverka hur ens framtida tid används osv.

Sedan är det väl bra om man i god arbetar-/folkrörelseanda kan starta saker vid sidan om till exempel skolan, associationer och dylikt som på olika sätt (både skojiga och mer "allvarliga") kan locka arbetar- och medeklass, kanske rent av arbetar-/medelklass-sammankomster av olika slag (bara kreativiteten sätter gränser). Försöka skapa flera mötesplatser i samhället.

Sedan en offensiv och progressiv bostads-, skatte-, invandringspolitik osv. är förstås viktigt, men inte enbart det, det behövs skapas något mellan valen också, att LO och (S) blir folkligt igen. LO och (S) borde formligen översvämmas av initiativ som tar de borgerliga partierna och Alliansen alldeles på sängen, för att inte tala om SD, som återger folk tron på ett humant, mänskligt samhälle.
"

Jag tycker alltså att skoluniform i utgångspunkten är OK, men är skeptisk till de klassiska engelska just på grund av deras konservativa prägel. Därmed inte sagt att Jämtin har rätt. Men att kopiera engelska skoluniformer rakt av utan någon form av nytänkande är ingen bra idé. En persons subjektiva smak borde inte avgöra valet av skoluniform, utan tanken bakom, vad man vill, och om man vill skapa en gemenskaps- och jämlikhetskänsla tycker jag man ska göra en ganska neutral skoluniform som utstrålar vare sig exklusivitet, klass, fattigdom, som uttrycker att det viktiga inte är vad man har på sig utan vem man är. En relaxed skoluniform helt enkelt, bortkopplad från ett stressat (mode-)samhälle.