Fortfarande svart rök från sossekonklaven

Svart rök (eller är det vit?) ovanför Sixtinska kapellet

Konklav, av latinets conclavo ’kammare’, ytterst av clavis ’nyckel’, egentligen ’rum som kan låsas’, benämning på de bakom låsta dörrar hållna sammanträden varvid de församlade kardinalerna förrättar påveval. Konklaven sammanträder i Sixtinska kapellet.

[...] Konklaven börjar tidigast den 15 och senast den 20 dagen efter påvestolens vakans med en mässa i Peterskyrkan och inträdet av de valberättigade kardinalerna i Sixtinska kapellet. Påvens ceremonimästare uttalar "Extra omnes" (alla ut) att alla som inte tillhör konklaven ska lämna kapellet och försluter avslutningsvis ingången.


[...] Varje kardinal har rätt att skriva namnet på sin favoritkandidat med tydlig text på en liten papperslapp.[...] Efter det att valsedeln stoppats ner i urnan stängs urnan av en av valmedhjälparna och skakas för att blanda valsedlarna. Alla de tre valmedhjälparna antecknar namnen på de valda kandidaterna separat på sina papper. Valet är bara giltigt när antalet valsedlar stämmer med antalet kardinaler som tar del i konklaven och att den individuella uppställningen hos de tre valmedhjälparna överensstämmer med varandra.

[...] Valsedlarna från en icke framgångsrik valomgång blir enligt tradition uppbrända tillsammans med våt halm så att det bildas svart rök som kunde ses utanför Sixtinska kapellet. Var valet framgångsrikt blev valsedlarna uppeldade tillsammans med torr halm och därmed bildades det vit rök. Det gör att den vita röken signalerar att en ny påve är vald och detta kan ses av de väntande grupperna utanför kapellet.


Ovanstående har jag hämtat från Wikipedia och konklaven, som väljer ny påve, bär ohyggliga likheter med det som pågår i det socialdemokratiska arbetarepartiet. Redan några dagar, efter att Mona Sahlin meddelade på en presskonferens att hon avgår som partiordförande, befarade många (så även jag) att det skulle utvecklas till ett påveval och mycket riktigt.

Idag redogör till exempel tidningar (se ett axplock nedan) om ett "hemligt möte" som ägt rum. Artiklar som illustreras av antingen en stängd dörr eller av ett gäng män med glasögon och med lite eller inget hår.

Jag måste bekänna att jag är innerligt trött på denna sossesåpa och därför vill jag uppmana er (som fortfarande orkar) till fortsatt läsning hos Johan Westerholm, Martin Moberg och Peter Högberg. Jag däremot, tänker krypa ner i sängen och återigen läsa Tony Judts What Is Living and What Is Dead in Social Democracy?

I morgon kommer jag förhoppningsvis att vara på hugget igen.

SvD, Expressen, Expressen2, Aftonbladet, DN, SVT

[UNDER STRECKET]

Innan jag loggar ur vill jag även rekommendera Peter Johanssons inlägg där han skriver att han vill se Eva Nordmark som partisekreterare och Sara Gunnerud om vad som krävs av en partiledare för att vinna val.

Inga kommentarer: