När ska miljöminister Andreas Carlgren ta sitt ansvar?

Att skydda havens ekosystem borde vara top priority för en miljöminister, men icke:
DN: Experter från Greenpeace: Sverige har en hög svansföring när det gäller skyddet av havsmiljön. Men vad regeringen säger och gör är två olika saker. Läget är krisartat för Sveriges unika marina miljöer. De utsätts för extrema påfrestningar i form av bland annat övergödning, vårdslöst fiske, dumpning av muddermassor, fiskodlingar och sand- och grusutvinning. Sverige har sedan 2006 en speciell aktionsplan för att uppnå målet om en havsmiljö i balans. Men vad regeringen säger och vad den gör är två olika saker. De bristande skyddsinsatserna har gjort att Sverige sedan december 2010 bryter mot EU:s miljölagar. Ytterst är det miljöminister Andreas Carlgren som är ansvarig. Nu är det dags att löftena uppfylls i praktiken, skriver Jan Isakson och Therese Jacobson.

Inga kommentarer: