Extrakongress i höst

Peter Johansson har studerat ramprogrammet för den socialdemokratiska kongressen och funnit att 79,7 sekunder är den tid kongressombuden har för att formulera en politisk vision. Det är inte okey att politiken får så lite utrymme på en partikongress. Det är därför som Peter Andersson, Peter Högberg, Peter Johansson, Sandro Wennberg, Johan Westerholm och jag skriver i AiP om behovet av en extrakongress i höst.

Högberg har till och med tagit fram en plan för utvecklingsarbetet inom Socialdemokraterna:
  • Extrakongress okt-nov 2011
  • Ombuden ska väljas under våren och också verka som processledare ute i distrikten för att få igång en levande debatt
  • I varje kommun ska det hållas minst 1 öppet seminarium med ledande "tänkare" från orten. De behöver inte vara medlemmar utan kan till och med vara en fördel om de inte är det.
  • Kriskommissionen får fortsatt förordnande att leda centrala processer och utveckla tankarna i deras rapport. Ser gärna att de kopplar Öppna Kriskommissionen till sig i arbetet
  • En grupp tillsätts för att se hur Socialdemokratiska partier runt om i världen löser och ser på framtidens utmaningar
  • Ett arbete under rubriken Folkrörelse 2.0 startar för att finna de organisatoriska formerna för att bli ett rörligt parti som snabbt kan ta till sig de utmaningar som kommer emot oss.
  • Att i det organisatoriska arbetet se över beslutsstrukturen och ställa oss frågan om den ska bygga på kompetens eller representation och hur ska den framtida förankringsprocessen se ut
  • Ett arbete med att finna former för att åter knyta intellektuella till partiet för att få den spänst i samtalet. Spänsten som gjort oss till den ledande politiska rörelsen i västvärlden.
Ja, om någon nu, mot all förmodan, hänvisar till partistadgarna och hävdar att en extrakongress i höst inte är möjlig på grund av stadgarna, bör i så fall läsa Johan Westerholms inlägg Socialdemokraterna: Även jag kan läsa stadgar.

Tidigare inlägg: Congresso

Inga kommentarer: